קו למשפט

חוות דעת משפטיות

חוות דעת משפטית - חוות דעת מומחה

שופט הוא אחד מבעלי התפקידים אשר מחזיקים בידע הרב ביותר כיום. הוא דן כמעט מידי יום בעשרות נושאים שונים ומגוונים, בהם עליו להכריע בצורה הטובה ביותר בהתאם לשיקול דעתו, ובהסתמך על הידע שרכש לאורך חייו, הן מבחינה משפטית והן מבחינה אינטלקטואלית. אך מה קורה כאשר הנושא הנידון אינו בתחום ידיעתו של השופט? אז, הוא נעזר במומחים אשר מעניקים לו חוות דעת משפטית.

זהו ההסבר המופשט והקל ביותר להבנה לגבי תפקידו של עד מומחה בבית המשפט, אך כמו כל דבר בעולם המורכב שלנו, כאן זה לא נגמר. היום ישנם סוגים רבים של חוות דעת מומחים, אשר משמשות כולן, בבסיסן, במטרה לקדם את ההליך המשפטי, להבטיח שהפרטים שניתנים בו מדויקים וכי השופט יחליט את החלטתו על סמך מידע אמיתי, מהימן ומקצועי, שלא היה יכול להשיג בשום דרך אחרת.

חוות דעת משפטית: באילו תחומים?

היום, חוות הדעת ניתנות בכמה תחומים ספציפיים, שבהם ישנם אנשי מקצוע שעברו הכשרה ארוכה, ומסוגלים לספק מידע איכותי באמת. בין התחומים הבולטים:

  • נדל"ן
  • רפואה ופגיעות גופניות
  • ענייני תעבורה
  • מיסוי וראיית חשבון
  • כלכלה וכספים
  • מחשבים

החשיבות הגדולה ביותר היא במתן חוות דעת משפטית נייטרלית לחלוטין ונטולת פניות. רק בדרך זו יוכל בית המשפט להסתמך על חוות הדעת ולתת בהתאם לתוכנה את פסק הדין. אם אין הוא בטוח בכך, עליו להתעלם ממנה או למנות עד מומחה מטעמו. הנה כמה סוגים של חוות דעת שניתנות כיום בבתי המשפט:

חוות דעת מקדימה

כאשר אדם מגיש תביעה בנושא מסוים, לרוב בתחום הרשלנות והנזיקין, עליו להוכיח את אשמתו של הצד השני. חלק מתהליך ההוכחה כולל קבלת חוות דעת של מומחה לתחום בו עוסקת התביעה - זוהי חוות דעת מקדימה.

חוות דעת משפטית מטעם התובע

ישנו קשר בין חוות הדעת המקדימה לחוות הדעת מטעם התובע, משום ששתיהן מוזמנות על ידי אותו צד במשפט. עם זאת, חוות דעת שאינה מקדימה תימסר בבית המשפט עצמו, לאוזניו של השופט, על ידי עד מומחה מעטם התובע.

חוות דעת משפטית מטעם הנתבע

באופן די צפוי, הצד הנתבע לא יסכים תמיד (כך זה ברוב המקרים) עם חוות הדעת המשפטית שהזמין הצד התובע ויזמין חוות דעת משלו - אשר יכולה להיקרא גם חוות דעת נגדית. כך, הוא ינסה להוכיח בפני בית המשפט שחוות הדעת של התובע מוטעית ולכן אין עילה לתביעה כולה או לפחות לחלקה.

חוות דעת משפטית מטעם בית המשפט

כאשר ישנן שתי חוות דעת, אשר הוזמנו על ידי שני הצדדים, על השופט תוטל משימה קשה עוד יותר - להחליט איזו מחוות הדעת היא הנכונה. מאחר ומדובר בעניינים מקצועיים, הוא לא יוכל להכריע בנושא ולכן, יוזמן עד מומחה מטעם בית המשפט אשר יסייע לשופט בשלב ההכרעה. במקרים רבים, יעדיפו השופטים לעשות זאת מראש, בכדי לחסוך זמן.

וכך מתבצע החלק בו מושמעות חוות הדעת בבית המשפט:

שמיעת חוות דעת מומחה מטעם התובע
pointdleft
שמיעת חוות דעת משפטית מטעם הנתבע
pointdleft
שמיעת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט
pointddown

1. אי הסכמה של שני הצדדים למסקנת המומחה
2. הסכמה של שני הצדדים למסקנת המומחה
pointddown
ולבסוף החלטת בית המשפט בהתאם לחוות הדעת ולתשובת הצדדים