קו למשפט

אובדן כושר עבודה מקצועי

לא כל ביטוח אובדן כושר עבודה זהה לשני. יתכן מאד כי דווקא עבורכם משמעותי מאד שפוליסת הביטוח שלכם תכלול אובדן כושר עבודה מקצועי. אז מה בכל זאת ההבדל בין ביטוח אובדן כושר עבודה רגיל לבין אובדן כושר עבודה מקצועי?

אובדן כושר עבודה מקצועי

ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי כולל תוספת חשובה מאד להגדרה מתי מוגדר כי המבוטח איבד את כושר העבודה שלו. התוספת מגדירה כי במידה והמבוטח איבד את יכולתו לעסוק במקצוע הספציפי שבו עסק לפני התאונה, יוכל המבוט לדרוש קבלת תשלומים חודשיים מחברת הביטוח שביטחה אותו.

חשוב מאד לומר כי לא כל אחד יכול לרכוש לעצמו ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, אלא מדובר במקצועות ספציפיים מאד עבורם ניתן להגדיר בצורה ברורה את מקצועו של המבוטח. כמה דוגמאות למקצעות המאפשרים זאת:

  • ספורטאי מקצועי
  • מנתח
  • נגן

מכאן כי במידה ולא רכשתם פוליסה הכוללת כיסוי מקצועי, התנאים שבעקבותיהם תוכלו לקבל את קצבת אובדן כושר העבודה יהיו נוקשים הרבה יותר.

אובדן כושר עבודה עיסוקי

רוב פוליסות אובדן כושר העבודה אינן נותנות כיסוי מקצועי, אלא כיסוי עיסוקי. מהו אם כן אובדן כושר עבודה עיסוקי?

ההגדרה של אובדן כושר עבודה עיסוקי הינה כי בכדי לקבל את קיצבת אובדן כושר העבודה, עליו להוכיח כי אינו יכול עוד לעסוק בכל מקצוע סביר לאחר התאונה או המחלה. ההגדרה של מקצוע סביר הינה מקצוע התואם את ניסיונו, הכשרתו והשכלתו של המבוטח, אך הגדרות אלו הינן די כלליות, ונתונות פעמים רבות לפרשנות של חברת הביטוח.

ההבדל בין אובדן כושר עבודה מקצועי לעיסוקי

ההבדל הפשוט (אך החשוב מאד) בין שני הסוגים טמון בכך שבפוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי לא קיימת ההגדרה של "עיסוק סביר אחר". מסיבה זו פוליסות אלו דורשות הגדרה ברורה מאד של מקצועו של המבוטח, ולכן לא כל מבוטח יוכל להוציא פוליסה כזו.

הבדל חשוב נוסף הוא כי פוליסות אובדן כושר עבודה מקצועי הן יקרות יותר בצורה משמעותית מפוליסות אחרות.

דוגמא למצב בו אובדן כושר עבודה מקצועי הינו משמעותי

דוגמא טובה למצב בו ביטוח עיסוקי אינו מספיק היא מנתח לב שאינו יכול לנתח יותר. עם הביטוח שלו הוא עיסוקי בלבד, אז אם הוא יכול להרצות או לייעץ, ולהמשיך להתפרנס בכבוד מעיסוקים אלו, אז הביטוח העיסוקי לא יכול עליו.

במצב בו המנתח היה בעל פוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי, הוא יקבל את תשלום אובדן כושר העבודה אם יאבד את יכולתו לנתח.

הוכחת אובדן כושר עבודה מקצועי

ההגדרה הכללית של אובדן כושר עבודה הינה כי כושרו של המבוטח להשתכר פחת ב-75% ומעלה. במידה ויוכיח זאת יוכל לזכות בתגמולי אובדן כושר העבודה. אולם חשוב לזכור כי חברות הביטוח מעדיפות שלא לשלם קצבה זו אם הן יכולות להימנע מכך, ולכן לעיתים קרובות יש להצטייד בעורך דין המכיר היטב את התחום בכדי להימנע מן המכודות אותן טומנות חברות הביטוח בפני המבקשים מהן קיצבת אובדן כושר עבודה מקצועי.

מקורות מידע נוספים