קו למשפט

מדריך לדיני נזיקין

כאשר אדם מן השורה חושב על דיני נזיקין, הוא מכליל בוודאי בהגדרה זו את המקרים הקלאסיים: תקיפה, חבלה בכוונה וכדומה. אבל, דיני נזיקין הם הרבה יותר מזה. מדובר באחד מקבצי החוקים מהגדולים ביותר שיש בעולם המשפט הישראלי, והוא כולל בתוכו גם נושאים אשר לכאורה לא מתקשרים ישירות לעניין זה. כאן ננסה לעמוד עליהם.

העוולות הכלולות בדיני הנזיקין

כדי להבין מה כוללים דיני הנזיקין ולפשט את העניין כמה שאפשר, נפרט כאן מהם הסעיפים אשר נכללים תחת דיני נזיקין, על פי חוק:

 • תקיפה
 • הסגת גבול
 • מטרדים
 • כליאת שווא
 • נגישה
 • הטעיה
 • גרימת הפרת חוזה
 • הפרת חוזה נישואין, הפרת חוזה בעקבות שביתה
 • תקיפה בידי כלב
 • שליחת יד

כפי שניתן לראות, יש ברשימת העוולות הזו גם דברים שאינם בגין פגיעה ממשית, אך אם נחשוב על כך לעומק, נבין שמדובר בעניינים שיש בהם נזק של ממש. כך, הפרת חוזה או מקרה בו אדם גורם להפרת חוזה גם הן פעולות אשר גורמות נזק.

חשוב לציין שמעבר לעוולות הללו, ישנם עוד מספר נושאים שנכללו עם השנים תחת קובץ דיני הנזקים:

 • חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 • איסור לשון הרע
 • מניעת מפגעים
 • חוק נזיקין אזרחיים
 • חוק עוולות מסחריות

ועוד ועוד. עם השנים, קובץ זה יכול להתרחב, כפי שאנחנו רואים, ולכלול עניינים נוספים שאינם נכללים בו כעת, בהתאם להתפתחות והתקדמות החיים שלנו. כך, למשל, שינויים בעולם המחשוב והאינטרנט יכולים להשפיע גם על המהות של דיני הנזיקין.

כך מגדיר המחוקק את עוולת התקיפה, בסעיף 23 לפקודת הנזיקין:

"שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן ניסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם, כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו."

וכך מוגדר חוק לשון הרע (מתוך פרק א' - פרשנות):

לשון-הרע היא דבר שפירסומו עלול -

 • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
 • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
 • לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
 • לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.

בסעיף זה, "אדם" - יחיד או תאגיד.

עוד על חוק לשון הרע - באתר ויקיציטוט.

מה בין נזקי גוף לנזקי רכוש?

כמובן שבין כל דיני הנזיקין, נמצאת גם התייחסות מקיפה למקרים הקלאסיים - מקרים שבהם נגרם נזק ממשי, מוחשי. את הנזק הזה ניתן לחלק לשניים:

 • נזקי גוף, כלומר - פציעות, פגיעות בגופו של אדם וכדומה.
 • נזקי רכוש, כלומר - פגיעה ברכושו של אדם, ברכוש ציבורי וכדומה.

ההבדלים בין שני אלו ברורים: בעוד פגיעה ברכוש היא משהו שניתן לתקן בצורה מלאה, לרוב, בעזרת פיצוי שיהיה שווה לערכו של הרכוש, הרי שפגיעות גופניות הן משהו שלא ניתן לתקן. לכן, בתי המשפט לרוב יחמירו הרבה יותר במקרים של נזקי גוף.