קו למשפט

מילון מונחים בתחום של דיני משפחה

זהו אחד התחומים המשפטיים הסבוכים ביותר, בין השאר מכיוון שהוא נוגע לאנשים החשובים לנו ביותר: חשבו, למשל, על מצב בו בני הזוג מחליטים לסיים את דרכם המשותפת, ומתחילים הליכי גירושין. כדי לסייע לכם בהבנת התחום המורכב אליו אתם נכנסים, יצרנו עבורכם מילון מונחים בדיני משפחה:

א אבהות- קביעה כי אדם מסוים הוא אביו הביולוגי של ילד, וזאת באמצעות בדיקת רקמות.
ב בית הדין הרבני/בית המשפט לענייני משפחה- בית הדין הרבני/בית המשפט לענייני משפחה- הערכאות המשפטיות המרכזיות כיום בישראל בתחום דיני המשפחה.
ג גירושין- סיום נישואין משותפים. מרבית תביעות דיני המשפחה נוגעות לנושא זה, על היבטיו: גט, הסכם גירושין, משמורת, דמי מזונות ועוד.
ד דיון הוכחות- שלב משפטי בהליכים משפחתיים רבים, ובו נחקרים הצדדים או עדים מטעמם.
ה הסכם גירושין- הסכם אשר מסיים את היחסים בין בני זוג באופן פורמלי, ועליו חותמים בני הזוג. כולל את הנקודות שהוזכרו מעלה (ע''ע גירושין).
ו ויתור מזונות- הסכם עליו חותמת האם, ובו היא מוותרת, מסיבה מסוימת, על קבלת דמי המזונות מטעם הצד השני. שלב זה אינו הפיך, ברוב המקרים.
ז זכויות (וחובות)- כל הסכם גירושין, על מנת שיהיה מאוזן, צריך להעניק לכל אחד מהצדדים זכויות שונות: למשל, חזקה על הילדים, זכות אחזקה בנכס וכן הלאה.
ח חזקת השיתוף- הלכה משפטית אשר מאפיינת הסכמי נישואין שנערכו לפני שנת 1973. על פיה, הרכוש המשותף של בני הזוג יחולק ביניהם בעת גירושין, אלא אם מדובר ברכוש שברור כי רק צד אחד אחראי לו.
ט טובת הילד- הרצון של הערכאות המשפטיות לבצע את ההחלטות אשר יתרמו ככל האפשר לילדי המשפחה.
י ידועים בציבור- בני זוג אשר חיים באופן משותף לכל דבר ועניין, אך אינם נשואים.
כ כתב הגנה- טופס הנשלח לצד הנתבע במקרה המשפטי יחד עם כתב התביעה, ואשר עליו להתייחס לטענות העולות בו.
ל לשכת עורכי הדין- ברוב המקרים, ייבחר עורך דין לליווי לאורך ההליך המשפטי. חיוני לבדוק כי הוא אכן חבר בלשכה המרכזית של עורכי הדין.
מ מזונות, מדור- מונחים בדיני משפחה אשר נכללים בהסכמי גירושין ובהחלטות בתי הדין, ונוגעים, בהתאמה, לצורך של האב להעניק דמי מזונות לאישה, וקורת גג לילדיו..
נ נישואים אזרחיים- נישואים אשר אינם נערכים ברבנות, אלא באחת ממדינות העולם.
ס סמכויות- (או מירוץ סמכויות) מצב שבו כל אחד מבני הזוג פונה לערכאה משפטית אחרת, וזאת עוד לפני שהשני יספיק לעשות זאת.
ע עדים- מסייעים להוכחת טענות במהלך המשפט. כמו כן, נדרשים שני עדים לפחות בעת חתימה על הסכמים משפטיים שונים.
פ פירוק שותף- שם כולל להליך שבו מחולק הרכוש בין בני הזוג בעת גירושין.
צ צו מניעה- צו אשר אוסר על בני הזוג לבצע שינוי מסוים ברכוש שלהם בעת ההליך המשפטי.
ק קטינים- ילדים מרגע הולדתם ועד גיל 18.
ר ראיה (או "הסדרי ראיה")- הזכות הניתנת לאחד מהוריו של הילד להיפגש איתו לאחר הגירושין, בתדירות אשר נקבעה בהסכם הגירושין.
ש שלום בית- דרישה של אחד מבני הזוג לחזרה לחיי נישואין הרמוניים.
ת תצהיר- מסמך עליו חותם אחד הצדדים במשפט, ובו מכריז כי כל מה שרשום במסמך הינו אמת.

חשוב להדגיש שהרשימה שהובאה כאן חלקית בלבד, וכי ניתן למצוא עוד לא מעט מונחים בדיני משפחה- הן ביחס לגירושין, והן ביחס לסוגיות אחרות.