קו למשפט

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת – כל מה שצריך לדעת

מהן עבירות תנועה חמורות

ישנם סוגים שונים של עבירות תנועה והם מחולקים על פי רמת החומרה שלהם. עבירות תנועה חמורות כשמן כן הן, בדרגת החומרה הגבוהה ביותר.

כיצד מוגדרת רמת החומרה הגבוה ביותר?

עבירות מסכנות חיים, אשר ביצוען עלול להשפיע על הנהג, הסביבה בה בוצעה העבירה ועל חיי הנהגים האחרים. העונש על עבירות מסוג זה נקבע בהתאם לרמת הסיכון הגלום בעבירה ואף יכול להגיע עד ל- 12 שנות מאסר. עבירות המוגדרות כעבירות תנועה חמורות הן: נהיגה ללא רישיון, מהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בפסילה, אי מתן זכות קדימה, מעבר באור אדום, גרימת תאונת דרכים והפקרה, עקיפה מסוכנת ועוד.

חשוב לציין כי עבירות אלו יכולות להתרחש על ידי כל נהג, גם נהגים נורמטיביים עלולים לבצע עבירות חמורות ללא כוונה, אך ההשלכות להן מהוות סכנה גדולה.

סוגי עקיפות מסוכנות

כפי שצוין קודם לכן, עקיפה מסוכנת נמנית תחת ההגדרה של עבירות תנועה חמורות. עקיפה מסוכנת היא עקיפה העלולה לגרום לתאונת דרכים קשה. על מנת להבין את חומרת העבירה, העונש המינימלי שנקבע עבור עקיפה מסוכנת הוא פסילת רישיון הנהיגה לשלושה חודשים. בתי המשפט נוטים להחמיר אף יותר עם נהגים המבצעים עבירה מסוג עקיפה מסוכנת, בשל התוצאות החמורות העלולות להתרחש בעקבותיה.

ישנן מספר סוגים של עקיפות המוגדרות עקיפות מסוכנות: עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת כאשר שדה הראיה חסום או מוגבל או לקוי, עקיפה מסוכנת בקרבת מעבר חצייה, עקיפה מסוכנת בסמוך למסילת ברזל. במאמר זה נפרט ונסביר אודות שלושת סוגי העקיפות המסוכנות הנפוצות ביותר.

עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף

עקיפה ואפילו ניסיון לבצע עקיפה, תוך חציית קו הפרדה רצוף, נחשבת עבירת תנועה חמורה, וזאת מאחר וביצוע עקיפה מסוג זה מפריע לתנועה בנתיב הנגדי ויותר מזה מהווה סיכון של ממש לרכבים אחרים.

במצב כזה, גם אם הנהג לא הצליח להשלים את העקיפה הוא עדין יכול לעמוד לדין, לצבור נקודות תעבורה, ולשלול את רישיון הנהיגה שלו לשלושה חודשים ומעלה. עונש על עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה שאינו רצוף לרוב יהיה דוח בסך 500 שקלים ו- 6 נקודות תעבורה.

עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל

ביצוע עקיפה במצב בו שדה הראייה חסום או מוגבל, כאשר הריאות לקויה ותנאי השטח אינם מאפשרים לנהג לבצע עקיפה בצורה בטוחה, מהווה סיכון לנהג ולסביבתו, ועל כן נחשב כעבירת תנועה מסוכנת. העונש על ביצוע עקיפה מסוג זה מוגדר בינוני, מאחר והנהג אשר ביצע את העברה נהג ברשלנות ולא ייחס חשיבות לתנאי הדרך הלקויים. לכן נהג אשר ביצע עברה זו, צפוי לקבל זימון לדין וצבירה של 8 נקודות תעבורה.

עקיפה בדרך לא פנויה

על מנת להבין מה היא דרך לא פנויה, ישנן כמה הגדרות בסיסיות: מספר הרכבים הקובע שאין מרחק סביר לביצוע עקיפה, עבודות תחזוקה בדרך, פקק תנועה או הימצאות של מפגע על הכביש, כל אלו מהווים דרך שאינה פנויה. כמובן שבית המשפט מפרש זאת בהתאם לנתונים המצויים בכל מקרה ומקרה. עבירה זו נחשבת החמורה ביותר מבין שלושת הסוגים שהגדרנו, מאחר והנהג אשר מבצע את העקיפה מודע לכך שהוא מייצר סיכון ונוהג בחוסר אחריות כלפיו וכלפי הנהגים האחרים בסביבתו. העונש על עקיפה בדרך לא  פנויה הוא זימון לדין, שלילה של רישיון הנהיגה לשלושה חודשים וצבירה של 10 נקודות תעבורה.

מהי עקיפה מותרת

לאחר שציינו מהן עקיפות מסוכנות חשוב גם להגדיר מהי עקיפה מותרת. עקיפה מותרת היא עקיפה אותה מבצע הנהג משמאל וביצועה אינו מהווה סכנה או הפרעה לרכבים אחרים בסביבתו.

חשוב לציין שברוב המקרים ניתן להימנע מעקיפה או לדחות אותה, לשלב בו קיים סיכון מופחת, לנהג שמבצע את העקיפה ולנהגים הנוספים בסביבתו.

מידע נוסף: