קו למשפט

איך מתבצע הליך גירושין

הליך הגירושין הינו תהליך הדורש מעורבות ושיתוף פעולה של שני הצדדים. זה מתחיל בעתירה לבית המשפט של אחד מבני הזוג. את העתירה ניתן להגיש ביחד או לחוד, ולאחריה צו מסירה ופרסום. לאחר מכן, בית המשפט ממנה מגשר או שופט לגישור בתיק. לאחר הגישור, אם שני הצדדים מסכימים על כל התנאים, הם חותמים על הסכם אשר מוגש לאחר מכן לאישור בית המשפט. אם יש מחלוקות, אלה ייפתרו בבית המשפט. הליך הגירושין יכול להתבצע בשתי דרכים - גירושין בהתנגדות וגירושין ללא עוררין. בגירושין במחלוקת, יש חילוקי דעות בין הצדדים לגבי היבטים מסוימים של נישואיהם כמו הסדרי משמורת על ילדים או חלוקת רכוש. בגירושין ללא עוררין, אין חילוקי דעות בין הצדדים לגבי כל היבט של נישואיהם שיש להסדיר לאחר הפרידה (למשל, משמורת ילדים).

דרכים להליך הגירושין

ניתן לקבל גירושין באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט. על העותר להוכיח כי קיימות עילה לפירוק נישואין. הפירוק יכול להינתן אם שני הצדדים מסכימים לו או שצד אחד מסכים והצד השני מסכים לו. חוקי המדינה משתנים על מה שמהווה עילה לקבלת גט. מדינות מסוימות דורשות פרידה למשך שנה אחת לפחות, בעוד שמדינות מסוימות דורשות רק שישה חודשי פרידה לפני מתן גט. הליך קבלת הגט מתחיל בהגשת הבקשה לבית המשפט ומתן ראיות לכך שיש עילה למתן אותה, כגון ניאוף אהתעללות. הליך גירושין מתבצע בדרכים הבאות:

  • ראשית, מוגשת בקשת גירושין לבית המשפט. בעתירה זו יש לספק מידע על הנישואין ועל עילות הגירושין. אם יש ילדים, אז הם יוזכרו גם בעתירה זו.
  • לאחר מכן, שופט יבחן את העתירה ויוודא שהיא עומדת בכל דרישותיו. אם היא לא תעמוד בדרישות אלו, השופט ידחה אותה וישלח אותה בחזרה לתיקון. בני הזוג יכולים לשנות את העתירה שלהם או להגיש בקשה חדשה בהתאם למה שצריך לשנות כדי שהיא תעבור את הגיוס אצל השופט.
  • לאחר שהשופט יאשר את עתירתם, הם יקבעו מועד שבו ירצו לשמוע משני הצדדים מדוע עליהם להתגרש. מועד דיון זה נקרא "המשפט". בשלב זה, לשני הצדדים תהיה הזדמנות לספר את הצד שלהם במה שקרה במהלך נישואיהם ומדוע הם חושבים שהם צריכים לקבל. 

הליך גירושין 

גירושין הוא הליך של סיום נישואין, בין אם בצו בית משפט ובין אם בהסכמה הדדית של בני הזוג. גירושין נקראים גם פירוק נישואין, המפסיקים נישואין ומשחררים את הצדדים מכל חובות וחובות זה כלפי זה. הליך הגירושין מתבצע באופן הבא:

  • על בני הזוג להחליט על חלוקת נכסיהם.
  • עליהם להחליט על המשמורת על הילדים, מזונות הילדים וכיצד הם יפרנסו אותם.
  • חלוקת החובות וההתחייבויות.
  • הם צריכים להחליט מי יהיה אחראי לשלם את המשכנתא או השכירות שלהם אם הם עדיין גרים בבית שנמצא בבעלות אחד מהם.
  • אם יש נכס שצריך למכור אז צריך להחליט מי ימכור אותו ולמה ישמש הרווח ממכירתו.

לסיכום, הליך גירושין הוא תהליך של פירוק נישואין כדין. זהו הליך משפטי הכולל בדרך כלל הגשת ניירת, השתתפות בדיונים בבית המשפט וקבלת פסק דין סופי. אם אתם שוקלים לסיים את נישואיכם, עליכם להבין כי ישנם שני סוגים של הליכי גירושין: הליכי גירושין שנוי במחלוקת ובלתי שנוי במחלוקת. גירושין במחלוקת הוא כזה שבו שני בני הזוג מסכימים על התנאים אך חלוקים על מי צריך להחזיק את הילדים או רכוש אחר. גירושין ללא עוררין הוא גירושין שבו שני בני הזוג מסכימים על כל התנאים ואינם מעוניינים לריב על דבר. סוג הליך הגירושין ישפיע על אופן המשך התהליך. למידע נוסך היכנסו לאתר שלנו >> https://www.getoget.co.il/