קו למשפט

מהירות מופרזת - נהיגה מעל למהירות המותרת

תוכן [ הסתר ]

מבין עבירות התנועה ניתן לומר כי נהיגה במהירות מופרזת היא העבירה הנפוצה ביותר, והיא גם זו שהמשטרה משקיעה מאמצים רבים באכיפתה (אולי גם מאחר והאכיפה של עבירה זו היא קלה באופן יחסי). תקנה 54 בתקנות התעבורה קובעת כי נהיגה מעל למהירות המותרת בתקנות אסורה על כלל ציבור הנהגים.

מד מהירות לייזר

מכשירי ממל"ז (LTI 20-20) הינם מדי מהירות לייזר ידניים קטנים המשגרים פולסי קרן לייזר אינפרא-אדום אל עבר הרכב שמהירותו נמדדת. קרן הליזר מוחזרת אל מקלט הנמצא בתוך המכשיר, וזה מתרגם את הנתונים למהירות בה נוסע הרכב על מנת לאתר מהירות מופרזת של הנהג. מד מהירות לייזר מוחזק ביד על ידי השוטר, והוא משמש באכיפת נהיגה מעל המהירות המותרת בדרכים עירוניות ובין עירוניות. המכשיר אינו מצלם את הרכב שעבר את העבירה, והשוטר עוצר את הנהג במקום.

מד מהירות אלקטרוני לרכב

מכשירי ממא"ל (F6 - מולטנובה) הינם מכשירים מבוססי עקרון הדופלר, המותקנים בתוך רכב משטרתי או על גבי חצובה המוצבת לצד הכביש, ובאמצעות מצלמה המותקנת במכשיר מצלמים כלי רכב הנוסעים במהירות מופרזת.

מד מהירות אלקטרוני נייח

בשנים האחרונות הציבה המשטרה מדי מהירות אלקטרוניים מסוג מולטנובה (ממא"ל FA6) לצידי כבישים מרכזיים על גבי עמודים קבועים, המצלמים את העבריינים 24 שעות ביממה. הצילום מתבצע על גבי סרט צילום רגיל (35 מ"מ), וכל סרט מאפשר לצלם בין 300 ל-400 תמונות. העמדה ממוגנת ומצוידת במערכת לגילוי וכיבוי שרפות, גלאי זעזועים ומגוון גלאים לזיהוי פגיעה בעמדה בזמן אמת אשר משדרים אותות מצוקה למוקד משטרתי 24 שעות ביממה ומשם משוגרת ניידת תוך דקות למקום האירוע (או כך לפחות טוענת המשטרה).

מד מהירות לאכיפה תוך כדי תנועה

מד מהירות BEE III IL (רדאר בתנועה/דבורה) משמש לאכיפת עבירות מהירות מופרזת תוך כדי תנועה של הרכב בו מותקן מד המהירות. המכשיר מגלה עבירות מהירות באמצעות אפקט "דופלר", והנהג העבריין נעצר במקום ונרשם לו דו"ח.

העונש בגין נהיגה במהירות מופרזת

החוק מתאים את העונש למהירות בה נסע הנהג בעת שנתפס. במידה והנהג נתפס נוסע במהירות הגבוהה מ-31 קמ"ש מעל המהירות המותרת בדרך עירונית או 41 קמ"ש מעל המהירות המותרת בדרך בין עירונית, הוא יזומן לבית משפט באופן אוטומטי, ורשיונו יכול להישלל בצו פסילה מינהלית ל-30 יום. במהירותיות נמוכות יותר תינתן לנהג ברירה בין תשלום קנס לבין הופעה בפני בית משפט לתעבורה.

גובה הקנסות בגין נהיגה במהירות מופרזת הינו:

סוג הדרך החריגה מן המהירות המותרת גובה ברירת הקנס
דרך עירונית 0-20 קמ"ש 250 ש"ח
  21-30 קמ"ש 750 ש"ח
  מעל 31 קמ"ש הזמנה לבית דין
דרך בין-עירונית 0-25 קמ"ש 250 ש"ח
  26-40 קמ"ש 750 ש"ח
  מעל 41 קמ"ש הזמנה לבית דין

צבירת נקודות (לפי השיטה החדשה)

על פי שיטת הניקוד החדשה נצברות נקודות לאורך תקופה של שנתיים ממועד ביצוע העבירה (לא מועד ההופעה בבית המשפט). אם במהלך אותם שנתיים הגיע הנהג לצבירה של 12 נקודות, ידרש הנהג לעבור קורס נהיגה מונעת, או אפילו לעבור פעם נוספת מבחן נהיגה.

להלן טבלה המפרטת את צבירת הנקודות בעבירות מהירות:

סוג הדרך החריגה מן המהירות המותרת כמות הנקודות הנצברת
דרך עירונית 0-20 קמ"ש 0 נקודות
  21-30 קמ"ש 8 נקודות
  מעל 31 קמ"ש 10 נקודות
דרך בין-עירונית 0-25 קמ"ש 0 נקודות
  26-40 קמ"ש 8 נקודות
  מעל 41 קמ"ש 10 נקודות

מידע נוסף

עקיפה מסוכנת

נקודות תעבורה

כיצד מבטלים דוח תנועה?