קו למשפט

הימנעות מתשלום אובדן כושר עבודה

תוכן [ הסתר ]

חשוב לזכור כי חברות הביטוח מעדיפות תמיד להימנע מתשלום עבור אובדן כושר עבודה, ולכן יעמידו קשיים שונים בפני המבוטח לפי שישלמו לו את מה שמגיע לו. הנה כמה מן השיטות בהן משתמשות חברות ביטוח בכדי להימנע מתשלום קיצבת אובדן כושר עבודה.

ממוצע 12 החודשים

בכדי לקבוע את גובה קיצבת אובדן כושר העבודה, מבצעת חברת הביטוח ממוצע של מספר מסויים של המשכורות האחרונות של העובד. אם העובד צימצם את היקף עבודתו לפני שהפסיק לעבוד לגמרי, הרי שבכך הוא מוריד למעשה את ממוצע המשכורות שלו!

לפיכך, לפני שאתם מוריד היקף העבודה שלכם, בידקו אם לא תפגעו בכך גם במשכורות הקרובות שלכם (שיהיו נמוכות יותר בשל הקטנת היקף המשרה) וגם בקיצבת אובדן כושר עבודה עתידית המבוססת על משכורות אלו. יש להגיש את התביעה לפני ירידת המשכורת!