קו למשפט

שימוע לפני פיטורין - מה זה?

לא נעים לשמוע שאתה מפוטר. רובנו יודעים כי זכותנו לקבל התראה מראש, לקבל פיצויים על פי וותק העבודה במקום ועוד, אבל לא כולנו יודעים שהודעת פיטורין היא לא תמיד סוף הסיפור. זכותו של כל עובד וחובתו של כל מעסיק לקיים שימוע לפני פיטורין.

מהו שימוע לפני פיטורין?

כמו בכל מערכת יחסים, גם ביחסי עובד- מעביד אין שום דבר שהוא חד צדדי. ברגע שהחליט מעביד לפטר עובד מסוים, זכותו של אותו עובד להגיע לשיחה עם המעביד ולקבל את כל הסיבות לפיטוריו. באותה שיחה יוכל אותו עובד גם לנסות לשנות את רוע הגזרה. זה מה שקורה בשימוע לפני פיטורין.

זה, זאת אומרת, מה שאמור לקרות. ברוב המקרים בפועל, העובדים כלל לא מודעים לאפשרות הזאת והמעסיקים אולי מנצלים זאת ואולי גם הם לא מכירים בחובתם – ושולחים את העובדים לדרכם מבלי כל אפשרות לעמוד על זכותם להסבר. אם לא נעשה הליך פיטורין תקין, ההשלכות יכולות להיות מורכבות הרבה יותר.

מהו הליך פיטורין תקין?

  • על העובד לקבל התראה מראש על הכוונה לפטרו
  • בנוסף, על העובד לקבל התראה מראש על קיום שימוע ועל מועדו המדויק
  • יחד עם ההודעה על מועד השימוע, יצטרך המעסיק להעניק לעובד את כל הנימוקים שהביאו לפיטוריו. על כל אלו להינתן לעובד פרק זמן סביר לפני מועד השימוע, על מנת שיוכל להבין את הצד של המעסיק ולנסות לנסח טיעון מנוגד
  • בשימוע עצמו רשאי העובד להיות מיוצג על ידי עורך דין (גם המעסיק יכול להיעזר בעו"ד) ורשאי לדרוש את נוכחות נציג ועד העובדים, אם יש כזה
  • על המעסיק לשמוע את כל טענות העובד
  • אם לא הספיק העובד להתכונן לשימוע כי קיבל התראה קצרה מדי או אם עורך דינו או נציג הועד לא יכולים להשתתף בשימוע רשאי העובד לבקש דחייה של השימוע. את בקשת הדחייה יגיש בכתב וינמק את הסיבות

מעסיק שלא ימלא את כל התנאים הנ"ל ולא יאפשר לעובד לקיים שימוע לפני פיטורין כמוחלט על פי חוק, עלול להיתבע על ידי אותו העובד בבית הדין לעבודה. בתביעה כזו יכול העובד לבקש פיצויים בגין ההליך הלא תקין ואף לדרוש לבטל את פיטוריו.

ועכשיו שאת היודע את כל זה – אל תשכח עורך דין

צריך להיות מציאותיים – לא כל הליך של שימוע לפני פיטורין יבטל את הגזרה ויחזיר לעובד את מקום עבודתו עוד לפני שנלקח ממנו. אבל במקרים מסוימים, ובמיוחד אם עומדת לצידך עזרה מקצועית, ניתן להביא לביטול ההחלטה. עורך דין שילווה אותך לאורך התהליך יוכל לבחון בעין אובייקטיבית את טענות המעסיק ומולן לראות את מצבך המקצועי במקום העבודה ואפילו את מצבך האישי והמשפחתי, ולמצוא מהם סיבות להחזיר לך את מקום העבודה. זו יכולה להיות בעיה משפחתית שהפריעה לתפקודך, יכול להיות שאת בהריון וזה מה שיציל את מקום העבודה שלך, אבל גם את אלו יש לדעת איך לנצל לטובתך. שימוע לפני פיטורין ללא עורך דין עלול לבזבז את זמנם של שני הצדדים ויותר מכך – לא לקרב אותך אל התוצאה הרצויה – קבלת מקום העבודה שלך בחזרה.