קו למשפט

הסכם ממון

החוק בישראל מסדיר את נושא חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של גירושין או פטירת אחד מבני הזוג באמצעות חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973). החוק חל על כל הזוגות שנישאו החל משנת 1974 והלאה. הבסיס לחוק זה הינו הסדר איזון המשאבים, המגדיר כח במקרה של פרידה או גירושין של בני זוג מחולקים הרכוש והנכסים אותם צברו במהלך חייהם המשותפים בצורה שווה בינהם, ללא תלות בשאלה על שם מי רשומים הרכוש והנכסים. תחת הגדרת הרכוש והנכסים נמצאים בתים, דירות, קרקעות, מיטלטלין, כלי רכב, חסכונות, קרנות פנסיה, ניירות ערך, בעלות על עסקים או חברות, ביטוחים ועוד. הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש בדרך שונה מזו המוגדרת בחוק היא באמצעות הסכם ממון הנחתם בין בני הזוג לפני הנישואין או במהלכם, המגדיר את חלוקת הרכוש בינהם במקרה של גירושין.

הליך גירושין יכול להפוך להליך די מכוער, בו נוצר מאבק בין שני הצדדים, ולכן רצוי לערוך את הסכם הממון אצל עורכי דין גירושין שזהו תחום התמחותם, וכך להקטין את החיכוך בין בני הזוג בעת הפרידה. לעיתים הסכם ממון טוב שנחתם לפני הנישואין יכול להפוך את תהליך הפרידה לפשוט הרבה יותר, מאחר ומטרתו העיקרית הינה להבטיח כי בן הזוג שנכנס לנישואין כשלרשותו פחות נכסים אינו מתחתן מסיבות כלכליות. מן הצד השני הסכם ממון יכול להבטיח את שמירת אינטרסים הוגנת של בן זוג שלא השתתף באופן ישיר ביצירת נכסים במהלך החיים המשותפים של בני הזוג.

להסכם הממון יתרון נוסף והוא העובדה שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג מבוצעת הסדרת נושאי הרכוש רק בעת פקיעת הנישואין או מות אחד הצדדים. עובדה זו גורמת לכך שעד קבלת הגט נושא חלוקת הרכוש עומד כקלף מיקוח, והצד שמעכב את הגט יכול לסחוט את הצד השני לקבל ויתורים מרחיקי לכת. הסכם ממון יכול להגדיר כי חלוקת הרכוש תתבצע מיד עם פרידת הצדדים, ללא צורך להמתין לגט.

אישור הסכם ממון ושינויים

החוק דורש כי הסכם ממון יעשה בכתב ועליו להיות חתום על-ידי שני בני הזוג. בנוסף יש להעביר כל הסכם ממון לאישור של נוטריון, או במידה וההסכם נערך לאחר הנישואין אישור של בית משפט לענייני משפחה או של בית דין רבני. בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעויותיו וחתמו עליו מרצונם החופשי. הליך אישור ההסכם ע"י בית המשפט הינו פשוט למדי, וכרוך בהתייצבות אחת בלבד בפני בית המשפט ובתשלום אגרה. במידה וההסכם אושר, יש לו תוקף מחייב של פסק דין.

הסכם שלא אושר על ידי הגוף שאמור לאשרו אינו תקף כלל. ניתן לערוך בהסכמה שינויים בהסכם הממון אך כל שינוי דורש את אישור מחודש מבית המשפט. לאחר שההסכם מאושר ניתן לבטלו רק אם המבקש את הביטול מוכיח כי נפל פגם בכריתת ההסכם כגון טעות, עושק, או כפיה.