קו למשפט

עורכי דין פלילים

תוכן [ הסתר ]

המפגש של אדם פשוט מן השורה עם שלטונות החוק במדינה יכול להיות מפחיד וטראומטי, במיוחד כאשר מדובר בפעם הראשונה, ועל אחת כמה וכמה אם המפגש מגיע באורח לא צפוי. ברגעים קשים מסוג זה כדאי מאד שיעמדו לצידך עורכי דין המתמחים בתחום הפלילים בכדי למנוע ממך מלבצע טעויות בסיסיות שמניעתן מלכתחילה יכולה להיות קלה מאד, אך תיקון הנזק שלהן בהמשך עלול להיות סבוך עד כדי בלתי אפשרי. זה בדיוק הזמן לעצור, להפעיל את ההגיון, ולפעול בצורה חכמה, שתציל אותך מסבל ועגמת נפש מיותרים, ובמיוחד מהרס עתידך.

אם עברת עבירה פלילית או שחושדים בך שעברת עבירה כזו אסור לך להמתין! לעיתים יתכן כי כבר מתנהלת נגדך חקירה סמויה מבלי שהדבר מורגש על ידך, ומבלי לדעת כי נאסף כרגע חומר נגדך. למרות שהמשטרה פועלת בדרך כלל במקצועיות ובהגינות, לא תמיד האמת נחשפת לאור, ולא כל מי שיושב במעצר או במאסר אכן אדם בביצוע עבירה פלילית (כמו שגם לא כל מי ששוחרר אכן חף מפשע...) בהרבה מקרים תוצאות החקירה (שחרור או מעצר), תלויות בהתנהגותך במהלך החקירה, יותר מאשר בשאלה האם ביצעת את העבירה המיוחסת לך או לא. עורכי דין שזהו תחום התמחותם מכירים היטב את דרך פעולתם של בתי המשפט בארץ ושל המשטרה, ולכן הם יוכלו להדריך אותך בסבך המשפט הפלילי עד לפתרון הבעיה.

עורך דין טוב יוכל לסייע לך להגיע לעיסקת טיעון גם במידה ואכן ביצעת את העבירה, ובמידה והנושא הגיע בכל זאת אל בית המשפט יוכל עורך הדין שלך לנטוע ספק סביר בלב השופט כי אכן ביצעת את העבירה. מאחר ובתביעה פלילית נדרשת התביעה להוכיח כי עברת את העבירה מעל לספק סביר, יוכל עורך הדין להגדיל את הסיכוי כי האירוע יסגר בשחרור, זיכוי או גזר דין ללא הרשעה.

בכל מקרה כדאי מאד להימנע מקבלת "עצות" משוטרים או עצירים אחרים - אלה עלולות רק לסבך את מצבך ולהעמיק את הבוץ בו הינך נמצא.

דע את זכויותיך

אם זומנת לחקירה, נעצרת או שהוגש נגדך כתב אישום - אז על אחת כמה וכמה חשוב לתכנן את צעדיך תוך קבלת מידע מדוייק על הזכויות המגיעות לך, וכל זאת מתוך הבנה מעמיקה של שיטות העבודה בהן עושה שימוש המשטרה ושל ההגנות העומדות בפני מי שעבר עבירה. רק עו"ד פלילי המכיר היטב את התחום יוכל להמליץ לך על הפעולות הנכונות, על מנת לא להפוך לקורבן של מידע לא שלם או של טיפשות הנובעים מהתנהגות שאינה אחראית כתוצאה מלחץ נפשי ופסיכולוגי.

במידה ומתנהלת נגדך חקירה פלילית, זכותך להתייעץ עם עו"ד פלילי ולשכור את שירותיו על מנת לייצג אותך מול שלטונות החוק. אם נעצרת אז הינך זכאי להתקשר טלפונית אל עורך דין, ופרט למקרים חריגים, אין למשטרה זכות לעכב את פגישתך עמו. במידה ולא קיימת בידך אפשרות כספית לשכור עורך דין, תממן המדינה את עלות הגנתך מאחר ומדובר בזכות יסוד של כל נאשם לקבל סיוע משפטי ללא תלות במצבו הכלכלי. עורך הדין שלך מחוייב לשמור את כל המידע שיועבר אליו ממך בסודיות מלאה כחלק מחסיון עורך דין לקוח, ולכן חשוב לשתף את עורך הדין בכל המידע הקיים ברשותך, העשוי להיות רלוונטי בעת החקירה או משפט.

יש להקפיד ולהכיר את כל זכויותיך על מנת לנצלן עד תום, במיוחד את הזכות לייעוץ של עורך דין פלילים.

חוק העונשין

החוק בישראל מסדיר את נושא הפלילים באמצעות חוק העונשין, במסגרתו נקבע מהן הפעולות האסורות לביצוע. עבירה על חוק זה היא מה שנקרא עבירה פלילית, והיא גוררת בעקבותיה העמדה לדין של העבריין בפני בית משפט, שיכול לגזור עונשים קשים על הנאשם. עורכי דין העוסקים בתחום מחוייבים להכיר היטב את חוק העונשין ואת החוקים השונים הקשורים אליו, כגון חוק סדר הדין הפלילי ופקודת הראיות. את התביעה כנגדך תנהל מדינת ישראל באמצעות פרקליטות המדינה, וחשוב לזכור כי מי שיעמוד מולך הינו פרקליט שעיקר עיסוקו בתביעות פליליות.