קו למשפט

מהי חוות דעת מומחה וכיצד יכולה לשמש אותך

כולנו מכירים את תוכניות המשפטים שבהן מגיעים מומחים רפואיים והעדות שלהם שוברת את כל הטענות של התביעה, ומצילות את הנאשם החף מפשע. אז המציאות אינה כה מלהיבה, האמת, אבל החשיבות של חוות דעת מומחה היא עדיין עצומה. המומחה יכול לקבוע אם התביעה שלנו תקום או תיפול, והוא יכול להציל את ההגנה שלנו אפילו כשמרבית הנסיבות נגדנו.

מתי משתמשים בחוות דעת מומחה?

גורמים משפטיים נעזרים בשירותי חוות דעת של מומחים במקרים שונים שבהם הראיות מצריכות פרשנות שהיא מעבר להגיון הפשוט. למשל, כאשר אנחנו רוצים לתבוע רופא על רשלנות רפואית, אנחנו לא יכולים פשוט לטעון כי הוא לא טיפל בנו כראוי, כי לא אנחנו ולא השופט בעלי ידע רפואי מספק. חוות דעת רפואית, במקרה הזאת, תהווה עדות שתתמוך בטענות שלנו.

דוגמא אחרת לחוות דעת של מומחה היא בתחום המחשבים. חוות דעת מומחה מחשבים נצרכת מאיתנו אם אנחנו תפסנו את המתחרים שלנו בריגול עסקי ורוצים להביא אותם לבית המשפט או לדרוש מהם פיצויים על המעשים שלהם.

חוות דעת מומחה מחשבים יכולה לעזור לנו בשלל מקרים משפטיים ויכולה לעזור למשטרה כאשר העדויות הנצרכות כדי להרשיע עבריין תלויות במידע ממוחשב, במיוחד אם המידע מוצפן או נמחק.

איך מתקבלת חוות דעת של מומחה?

כאשר גורמים משפטיים מזמינים חוות דעת מומחה הם עושים זאת בדרך כלל כדי לספק מספיק חומר על מנת לבסס תביעה לפני שהם הולכים אל בית משפט. לעתים גורמים בהגנה גם יספקו עדות של מומחה כדי לבסס טענה משפטית.

חוות דעת מומחה נחשבת כעדות לכל דבר, ולכן לצד השני במשפט ישנה הזכות לערער על דבריו של העד ולנסות להפריך את טענותיו. כאשר עד מומחה מספק עדות, הוא יכול לעשות זאת לפני המשפט ובמקרה כזה דבריו נחשבים עדות לכל דבר.

לעומת זאת, אם הצד השני במשפט דורש לבצע חקירה נגדית של העד המומחה וזה אינו מתייצב, אזי מתבטלת עדותו. בידי בית המשפט היכולת להחליט אם לקבל או לא לקבל את העדות של חוות דעת מומחה מטעם ההגנה, התביעה ואף מטעם עצמו.

מה מנחה נתינת חוות דעת על ידי מומחה?

בעיקרון, חוות דעת של מומחה אמורה להיות קבילה בתוך בית משפט כדעה אובייקטיבית ועל כן יש לה מעמד גבוה. עם זאת, העולם אינו כה מושלם ולעתים עדים מקבלים כסף או מושפעים על ידי התביעה כדי להטות את התוצאות לכיוון שלהם.

מסיבה זו לעתים נראה חוות דעת של מומחים שונים באותו נושא מטעם התביעה ומטעם ההגנה, כל אחד טוען טענה נגדית. במקרים כאלו מומחה בית משפט יכול לעזור ליישב את המחלוקת בין שתי הטענות.

חוות דעת של מומחה תעזור פעמים רבות לקבוע את סכום הפיצויים שיקבל הנפגע בבית המשפט. כך, למשל, מומחה בתחום הבנייה במשפט שבין בעל נכס לבין קבלן בנייה עשוי להציג את הסכום שלדעתו הקבלן צריך לתת לבעל הנכס על הרשלנות שלו או על אי עמידה בלוח זמנים שנקבע.

בית המשפט נוטה לקחת חוות דעת מומחה ברצינות רבה ולכן יש משמעות כה רבה לדבריו ולקביעותיו. מומחה שמבין את השלכות דבריו ישקול את קביעותיו בזהירות וכדאי מאוד שאם נבקש את שירותיו, נבחר את האחראי ביותר כדי שיהיה לנו גיבוי אמין במהלך המשפט.