קו למשפט

צוואות וירושות

תוכן [ הסתר ]

חוק הירושה קובע את צורת ההתנהלות במקרים בהם אדם נפטר מבלי להשאיר אחריו הנחיות ברורות במתכונת של צוואה. מצבים בהם בני המשפחה מתבקשים לחלק ירושה ללא צוואה הם מתכון בטוח למריבות ומאבקי כוח. בהתאם לכך, בעלי נכסים מתבקשים למהר ולחבר צוואה חוקית. בני המשפחה הם היורשים החוקיים של המנוח, החוק בישראל מעביר אליהם את הזכות לבעלות על הרכוש.

הזכות לרשת את הרכוש ניתנת תחילה לבני המעגל המשפחתי הראשון. מעגל הקרבה הראשון כולל את בן או בת הזוג, ילדיו ונכדיו של המנוח. במקרים בהם אין למנוח יורשים חיים במעגל הראשון הזכות מועברת לבני המעגל השני. מעגל הקרבה השני כולל את הוריו של המנוח ובני משפחותיהם. אל המעגל השלישי שמכיל את הסבים ובני הדודים במשפחה המורחבת פונים רק לאחר שלא נמצאו יורשים במעגל קרוב יותר.

חלוקת ירושה ללא צוואה

בהתאם לחוק מועבר רכושו של המנוח בשלב הראשון אל בן או בת הזוג ואל ילדיו. סכסוכי ירושות מופיעים במצבים בהם המנוח היה בתהליך גירושין או נישא בשנית. במעגל המשפחתי השני מתעוררים גם כן סכסוכים כאשר כל אחד מהצדדים מבקש לקבל נתח מהירושה. עריכת צוואה היא צעד אחראי למניעת הסכסוכים ושמירה על יחסים טובים בין בני המשפחה.

עורך דין דיני צוואות

כאשר היורשים החוקיים לא מצליחים להגיע להסכמה בדבר חלוקת הרכוש עושה זאת בית המשפט. עורך דין דיני צוואות הוא זה שאחראי לייצג את בני המשפחה בבתי המשפט, לנסות להגיע לפשרה, לערוך צוואות ולהוציא אותן לפועל. ישנם מקרים בהם ישנה צוואה אך הדיון בירושה מגיע בכל זאת לבית המשפט.

דיני ירושה מאפשרים את ביטול הצוואה כאשר ישנו ספק בכוונת המנוח או מספר צוואות שסותרות זו את זו. במטרה למנוע את הדיונים בבתי המשפט קובע חוק ירושה ללא צוואה חלוקה ברורה של רכוש בין בני זוג, ילדים והורים. אם המנוח הותיר אחריו רק בן זוג וילדים חלוקת הרכוש ביניהם תהיה שווה.

שימו לב: בן הזוג זכאי ל-50% מהרכוש והילדים יחלקו ביניהם את החצי השני. במקרים בהם אחד הילדים כבר נפטר בעצמו יוכלו ילדיו לרשת את חלקו. במצבים בהם המנוח מותיר אחריו רק בן זוג החלוקה תהיה 50% לבן הזוג ו-50% להוריו של המנוח.

חלוקת ירושה שווה

חשוב להדגיש כי החוק בישראל דוגל בחלוקת העיזבון ללא הבחנה בין גברים ונשים או העדפה לבן הבכור על פני שאר האחים והאחיות. חוק ירושה ללא צוואה מעניק זכויות ירושה שוות גם לילדים מאומצים. אך יש לציין כי הילדים המאומצים לא יוכלו לרשת את רכוש המשפחה המורחבת. הורים ביולוגיים לילד מאומץ לא יוכלו לרשת אותו, העיזבון יועבר להורים המאמצים.

במקרים בהם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, ולא ניתן למצוא יורשים בהתאם למעגלים שנקבעו בחוק, המדינה היא היורשת של העיזבון. את כספי הירושות מקדישה המדינה למטרות בריאות, חינוך, מחקר מדעי וסעד. ירושה ללא צוואה מתבצעת רק במקרים בהם לא ניתן למצוא צוואה כשרה. אם השאיר אחריו המנוח צוואה שסותרת את חלוקת הרכוש בחוק הירושה יש לחלק את הרכוש בהתאם להנחיות שבצוואה.

מידע נוסף