קו למשפט

תקיפת בת זוג

לצערנו, תקיפה של בת זוג הפכה לאירוע שכיח מאוד בשנים האחרונות, כשמפעם לפעם אנו קוראים אודות מקרים חמורים במיוחד המתפרסמים בכלי-התקשורת. עם זאת, ישנם אלפי מקרים נוספים בשנה הנסתרים מעיני המצלמות אך מטופלים בין כותלי בית-המשפט. כתוצאה מהעלייה במודעות, עלה גם מספר הפניות של נשים המתלוננות על תקיפה מצד בן זוגן. ההשלכות של תקיפה שכזו הן רבות ורחבות – החל מנזק פיזי, דרך נזק נפשי ועד לנזק משמעותי מאוד לילדים. המחוקק רואה בעבירה של תקיפת בת זוג כעבירה חמורה יותר מעבירות בגין תקיפת אדם אחר, ומגדיר אותה כ-"תקיפה בנסיבות מחמירות", ועל כן העונש הינו כפול – עד 6 שנות מאסר לתוקף.

מהם סוגי התקיפות שהחוק מתייחס אליהם?

כאמור, תקיפת בת זוג, כמו כל תקיפה פיזית המתקיימת בתא המשפחתי, היא חמורה יותר ומוגדרת כ-"תקיפה בנסיבות מחמירות". כל פעולה הגורמת חבלה לצד השני, גם אם לא נעשתה בכוונת זדון על מנת לפגוע – יכולה להתפרש בבית-המשפט כתקיפה. התקיפה ה"קלה" ביותר היא "תקיפת סתם", ואילו תקיפה חמורה יותר אשר גרמה לנזק פיזי כדוגמת שבר או אפילו נקע, היא "תקיפה הגורמת חבלה של ממש" ועונה הוא עד 3 שנות מאסר. כמו כן, נשים רבות אשר חוו תקיפה מצד בן הזוג, מספרות כי הן אוימו על ידו מספר פעמים קודם לכן. חשוב לדעת שאיום בפגיעה, בין אם פגיעה בגוף, ברכוש, בשם הטוב ובכל תחום אחר בחיים – מהווה עבירה פלילית, גם אם האיום טרם הספיק להתממש – שכן מספיק להוכיח את כוונתו של המאיים.

מהי עבירת "תקיפה סתם"?

תקיפת סתם היא העבירה הקלה ביותר מבין עבירות התקיפה. עם זאת, היא עדיין מוגדרת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין הכוללת חקירה במשטרה, פתיחת תיק פלילי, רישום פלילי, דיונים בבית-משפט, סנקציות שונות המוטלות על התוקף, פיצוי כספי לבת הזוג ועוד, ועונשה המירבי של תקיפת סתם הוא שנתיים מאסר. שמה של העבירה נגזר בעקבות נסיבותיה - עבירת סתם היא עבירה שמתקיימת תחת נסיבות "פעוטות" – יריקה, דחיפה קלה וכדומה, גם מבלי להוכיח נזק פיזי שנגרם לבת הזוג ואף מבלי להוכיח כוונת זדון מצד התוקף.

העלאת המודעות מעודדת את הנתקפות והנתפקים לפנות לסיוע

תקיפה של בן/בת הזוג היא דבר נפוץ בחברה, ופעמים רבות ניתן לומר שהכתובת הייתה על הקיר – בדמות איומים במעשה או אף בדמות "תקיפת סתם", מעין תקיפה שלא עושים ממנה עניין גדול ומפחיתים מחשיבותה. תוך שמירה על מניעה ממצב של הוצאת דיבה, העלאת המודעות בחברה לאלימות בתוך המשפחה ולאלימות כנגד נשים בפרט, מעודדת את הנפגעות לפנות לסיוע, מרתיעה את התוקפים מלבצע מעשה ואף מעודדת את הגופים השונים האמונים על אכיפת החוק – כמו המשטרה ומערכת המשפט – להחיל עונשים כבדים יותר כלפי התוקפים ולא להקל ראש באירועים "פעוטים" שמתרחשים.