קו למשפט

מילון מונחים בתחום של דין פלילי

הדין הפלילי שופע כל כך הרבה הגדרות ומונחים, פסיקות מורכבות ומקרים פתלתלים. מילון המונחים שלהלן יוכל לעזור לכם להתמצאות קלה וברורה יותר בתחום. המילון מכיל מגוון רחב של ערכים אך כמובן שאינו ממצה את מורכבותו והיקפו של התחום כולו.
א אי ענישה למפרע – עיקרון שלפיו חוק שחוקק, תוקן או שונה לא יחול על עבירות שבוצעו לפני החקיקה, התיקון או העדכון.

אין עבירה ללא אשמה – כדי להחליט שבוצעה עבירה יש להראות אשמה פלילית, אותה ניתן להוכיח רק עם קיומם של ארבעה קריטריונים (ראה ערכים מתאימים): אחריות אישית, כשרות פלילית, יסוד נפשי, היעדר סייג לאחריות הפלילית.

אחריות אישית – כל אחד אחראי לעבירה שהוא ביצע. האחריות לא מתחלקת עם שותפים נוספים אלא אם כן באמת עברו עבירה בעצמם.

ב בית המשפט – הרשות האחראית להחלטה אם אכן בוצע דבר עבירה ועל מתן גזר הדין.
ג גזר דין – העונש המוטל על העבריין במקרה שאכן הורשע בביצוע עבירה.
ד דיני תעבורה – שייכים לתחום המשפט הפלילי, עבירות תנועה הן עבירות פליליות לכל דבר.
ה הרשעה – פסק דין הקובע כי הנאשם אשם.

היעדר סייג לאחריות הפלילית – גם אם ישנה אחריות פלילית של הנאשם במעשה מסוים, על מנת להחליט כי הוא אכן אשם יש להוכיח שאין סייגים לאחריות זו. סייג למשל יכול להיות הגנה עצמית

ו וידוי – הודאה של הנאשם בביצוע עבירה
ז זיכוי – פסק דין שמשחרר את הנאשם מאשמה פלילית.

זכות להימנע מהפללה עצמית – עד או נחקר לא חייבים לענות על שאלה שהתשובה עליה מהווה הודאה בביצוע עבירה.

זכות היידוע – זכותו של כל אדם לדעת כי הוא חשוד בביצוע עבירה מסוג פשע (ראה ערך) וכי חומר חקירה העוסק בעניינו נמצא בבדיקה.

זכות התייעצות עם עורך דין פלילי צריכה להתאפשר לכל נחקר, ללא דיחוי, מרגע שביקש זאת.

ח חטא –דרגת החומרה הנמוכה ביותר של עבירה בחוק הישראלי.

חזקת החפות – כל נאשם נחשב זכאי עד שתוכח אשמתו מעבר לכל ספק סביר.

ט טענת הגנה מן הצדק – בית המשפט יכול לפסול כתב אישום אם יש בשלב מסוים בתהליך פגיעה בעיקרון הצדק וההגינות כלפי הנאשם.
י יסוד נפשי – לכל עבירה צריך להיות יסוד נפשי של הנאשם בביצועה על מנת להרשיע אותו. יסוד נפשי יכול להיות רשלנות או מה שנקרא מחשבה פלילית – כוונה, מודעות או קלות דעת.
כ כתב אישום – - בני זוג אשר חיים באופן משותף לכל דבר ועניין, אך אינם נשואים.

כשרות פלילית – מתייחס לאדם בוגר בעל חופש בחירה ודעה צלולה. אחד הקריטריונים להחלטה על אשמה פלילית.

ל לאקונה –מחסור בתקדים משפטי בו נאלץ השופט להכריע על פי עקרונות החוק הבסיסיים.
מ מסדר זיהוי – הליך נפוץ במהלך חקירה בו עד ראייה צריך לזהות חשוד מתוך מספר מועמדים. הזיהוי שלו ישמש כראיה בבית המשפט.
נ ניצול זכות השתיקה – החלטה של הנאשם לשמור על שתיקה מוחלטת בחקירה, על מנת שלא ללהגיד דברים שיתחרט עליהם, דברים שנאמרו מתוך לחץ החקירה.
ס ספק סביר – במשפט הפלילי הרשעה תתבצע אם הוכחה אשמה מעבר לספק סביר, כלומר במידה הקרובה ביותר לוודאות.
ע עוון – דרגת החומרה הבינונית של עבירה בחוק הישראלי.

עבריין –מי שהורשע בבית המשפט בביצוע עבירה.

פ פשע- דרגת החומרה הגבוהה ביותר של עבירה בחוק הישראלי.

פסק דין – החלטה על אשמה או זכאות של נאשם. העונש, במידה והנאשם נמצא אשם, יינתן בגזר הדין.

פטור החרטה – ביטול אחריות פלילית של מסייע לעבירה או משדל לדבר עבירה, במידה והתחרט לפני ביצועה או סיומה, וניסה לעצור או למנוע את ביצועה.

צ צו איסור פרסום – ניתן במקרה בו פרסום פרטי מקרה יגרמו נזק לנאשם או להליך המשפטי.
ק קלון – מונח המתייחס לפגם מתחום המוסר שקשור בעבירה. עבריין שהורשע בעבירה שיש בה קלון לא יוכל למשל לכהן במשרות ציבוריות..
ר רכיבי היסוד העובדתי לביצוע עבירה – רכיב התנהגותי המתאר את התנהגות העבריין, רכיב נסיבתי המתאר את הנסיבות בהן אותה התנהגות היא עבירה, ורכיב תוצאתי שמתאר את תוצאות אותה התנהגות באותן נסיבות.
ש שלב ההוכחות – השלב שבסופו של דבר יכריע את הכף. התביעה תנסה להציג כמה שיותר הוכחות ואילו ההגנה תנסה לערער את אמינותן מעבר לספק סביר.
ת תובע פלילי – בכל תיק פלילי התובע הוא המדינה.

חשוב להדגיש שהרשימה שהובאה כאן חלקית בלבד, וכי ניתן למצוא עוד לא מעט מונחים בדינים פלילים - הן ביחס למעצר, שיטות וחוקיות חקירה,עבירות סמים ועוד..