קו למשפט

ידועים בציבור - ידועה בציבור

תוכן [ הסתר ]

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הזוגות הבוחרים לחיות ביחד תחת ההגדרה של ידועים בציבור החיים תחת קורת גג אחת, מביאים ילדים לעולם, צוברים רכוש משותף, וכל זאת ללא איחוד רשמי באמצעות נישואין דתיים. כיום המערכת המשפטית מכירה אפילו במעמד ידועים בציבור של זוגות חד-מיניים, אך מצד שני אין חוק אחד שמגדיר בצורה מסודרת ומסדיר את נושא מיהו ידוע בציבור ומהם זכויותיו וחובותיו, ונטל הקביעה מוטל כיום על כתפי בתי המשפט הבוחנים את מכלול נסיבות הקשר ואת כוונותיהם של הצדדים לקיים מערכת יחסים בלתי קצובה בזמן ובלעדית.

מנתונים מוערכים של ארגון משפחה חדשה עולה כי כ-5% מכלל הזוגות בארץ (כ-85 אלף זוגות) חיים ללא הסדרת הזוגיות בנישואין. הסיבות לבחירת הזוגות לחיות בתור ידועים בציבור הינן שונות מזוג לזוג. הנה כמה דוגמאות מדוע בני זוג עשויים לבחור לחיות כידועים בציבור:

 • הגבלות דתיות - כגון כהן וגרושה או בני זוג בני דתות שונות.
 • בחירה אישית - כמו לדוגמא במקרים בהם בני הזוג מתנגדים לקיים נישואין על פי ההלכה.
 • טעמים כלכליים - כמו לדוגמא כאשר אחד מבני הזוג אינו רוצה לאבד זכויות לגימלה הניתנת מכוח בן זוג שנפטר, ואשר זכאותו לתשלומים אלה פוקעת אם יינשא בשנית

ירושה

על פי סעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה (1965) הזכות לרשת כאשר בני זוג אינם נשואים זה לזה מושתתת על שלושה יסודות:

 • בני הזוג חיו חיי משפחה
 • בני הזוג קיימו משק בית משותף
 • בשעת מותו של אחד לא היה שני בני הזוג נשואים לאדם אחר

פסקי דין שנפסקו לאורך השנים קבעו כי כל עוד התקיימו שלושת התנאים הללו, וכל עוד הנפתר לא הגדיר בצוואתו המפורשת אחרת, כלומר כתב במפורש כי אין בכוונתו להוריש את רכושו לבן זוגו או שמנה במפורש שמות של מספר אנשים שכן ירשו אותו, אז ידועה בציבור או ידוע בציבור שווים בעיני בתי המשפט לבני זוג נשואים. עם זאת קיימים מספר תחומים בהם מחמיר הדין עם ידועים בציבור בשונה מזוגות נשואים אחרים:

 • לגבי ידועים בציבור נדרשת צוואה מפורשת ולא משתמעת.
 • הסכם אחר לא יכול לשמש בתור צוואה או מעין צוואה.

חזקת השיתוף

בניגוד לנהוג בדין הדתי, החוק בארץ מגדיר שיתוף שווה בנכסים (חזקת השיתוף) בין בני זוג נשואים, כל עוד הם חיים במשותף (מה שמעיד על כוונתם), ובתי המשפט מפעילים עקרון של איזון משאבים בין בני זוג המגיעים אליהם. פסיקת בתי המשפט הרחיבה את הגדרת חזקת השיתוף גם אל ידועים בציבור שהוכיחו מאמץ משותף ברכישת הנכסים וקיום אורח חיים תקין בינהם. לחילופין ניתן גם להכיל על בני זוג את חזקת השיתוף אם ניהלו משק בית משותף וגידלו ביחד ילדים.

מן הצד השני בתי המשפט לא מתעלמים לחלוטין מן העובדה שבני זוג בחרו לחיות חיים משותפים מבלי להתחתן, ביחוד אם מדובר בבחירה של בני הזוג ולא בכורח, ולעיתים יתכן כי עובדה זו תוכל להעיד אל קשר ארעי או בלתי מחייב בינהם, ובכך לשלול את כוונת שיתוף הנכסים. עובדה זו מטילה נטל כבד יותר על ידוע בציבור המבקש לזכות בנכסי בן זוגו מזה המוטל על בן זוג נשוי.

הבדל נוסף בין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים הוא בנושא תחולת חזקת השיתוף על נכסים עסקיים. אצל בני זוג נשואים אין הבדל בין נכסים פרטיים לבין עסקיים בעת חלוקת הנכסים. אצל ידועים בציבור יש צורך בראיה נוספת לצורך הכלת הילכת השיתוף גם על נכסים עסקיים, והלכת השיתוף אינה מספקת לבדה.

הסכם ממון

בני זוג החיים כידועים בציבור, יכולים לערוך ביניהם הסכם שיקבע את כל מחויבויותיהם זה לזה, את הזכויות והחובות לגבי ילדיהם מנישואין קודמים והילדים שיוולדו להם, וכן חיובים בתשלום דמי מזונות ובעלות ברכוש השייך לכל אחד מהם. כן יקבעו זכויות ברכוש שנרכש במשותף, ובמגורים בדירה השייכת לאחד מהם. הסכם כזה מבהיר את מעמדם, קובע את זכויותיהם לעתיד ואת דרך פירוק השיתוף ביניהם.

בית המשפט נדרש לשאלה האם תופס חוק יחסי ממון על בני זוג החיים כידועים בציבור, או בצורה מדוייקת יותר האם הסכם ממון בין ידועים בציבור שווה לאותו הסכם ממון בין בני זוג נשואים. שופטי בית המשפט העליון נחלקו בדעותיהם בנושא, כשחלקם סוברים כי אין הבדל בין ידועים בציבור לבין בני זוג נשואים, וחלקם סובר כי עבור ידועים בציבור הסכם ממון הוא ככל הסכם אחר.

מבחן הזמן

בתי המשפט מייחסים כיום משקל רב לתקופת הזמן שבו חיו ידועים בציבור חיים משותפים, ולאופי הזוגיות בינהם (האם הם חיו בהרמוניה). בתי המשפט מתייחסים לשני פרקי זמן עיקריים:

 • שלב ההיכרות - הוא שלב בחינת היחסים בין בני הזוג, במהלכו יתכן כי הם עדיין לא החליטו לגבי אופי יחסיהם. בפרק זמן זה הנטיה היא לא להחיל את חזקת השיתוף.
 • פרק הזמן השני - ככל שעוברות השנים ויחסי בני הזוג הופכים להרמוניים, גוברת הנטיה להגדיר כי חזקת השיתוף תחול על נכסים שנרכשו במהלך פרק זמן זה, ואף בשלב ההיכרות.

ידועים בציבור חד מיניים

פסיקת בתי המשפט הכירה בזוגות ידועים בציבור חד מיניים כשווים לידועים בציבור בני שני מינים. הכללים שנקבעו על מנת לקבוע כי בני זוג מאותו מין הינם ידועים בציבור הינם:

 • שניהם מנהלים משק בית משותף
 • שניהם מקיימים תא משפחתי
 • שניהם חיים במסגרת חברתית שיסודה בחיי שיתוף ואחווה