קו למשפט

תאונת עבודה

תוכן [ הסתר ]

תאונת עבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"א (1995) כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של אדם אצל מעבידו או מטעמו. גם אם העובד היה בדרכו אל העבודה או מהעבודה, עדיין תחשב פגיעה בזמן זה בתור תאונת עבודה. לעיתים ניתן לייחס אל עבודתו של אדם גם מחלות בהן חלה, המוגדרות בתור "מחלת מקצוע", ולכן ניתן להתייחס גם אליהם כתאונת עבודה. קיימים עוד מקרים המוגדרים בסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי ובפסיקה הענפה בתחום זה בהם רואים תאונה כתאונת עבודה.

הגורם במדינה האחראי על הטיפול בנושא תאונות עבודה הינו המוסד לביטוח לאומי, על מנת להציג את פרטי התאונה שלך בפני ועדה רפואית שתקבע לך אחוזי נכות קבועה או זמנית במידה וקיימת כזו.

דמי פגיעה

אם הרופא התעסוקתי בקופת החולים או בבית החולים קובע שהנפגע זקוק למנוחה מעבודה עד 12 יום, הנפגע זכאי ביום הפגיעה וב-2 הימים שאחריו לתשלום של 75% מהשכר על חשבון המעסיק, ומהיום השלישי ומעלה הוא זכאי זכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי של 75% מהשכר. אם נקבע שהוא זקוק למנוחה של יותר מ-12 יום, על המעסיק לשלם לו עד היום התשיעי ומהיום העשירי ועד 19 יום הוא זכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי.

דמי הפגיעה מביטוח לאומי יהיו עד לתקרה מסויימת (יש לבדוק באתר ביטוח לאומי). אם בהסכם הקיבוצי במקום העבודה נקבע שהמעסיק ישלים לעובד את ההפרש לשכר מלא, הוא יקבל את מלוא השכר.

פיצויים בגין נכות

הבסיס לקביעת גובה הפיצויים המגיע לעובד הינו אחוזי הנכות שנקבעו לו. הכללים בהם נעשה כיום שימוש הינם:

 • נכות קבועה של מתחת ל-5% - לא ניתן כל פיצוי לעובד.
 • נכות של בין 5% ל-19% - ניתן לעובד מענק נכות חד פעמי.
 • נכות של מעל 20% - משולמת לעובד קצבת נכות חודשית.

חבות מעבידים

במידה וניתן להוכיח כי תאונת עבודה נגרמה כתוצאה מרשלנותו של המעביד, כולל חוסר הדרכה ראוי, אי מתן אמצעי מיגון הולמים, אי דאגה לתקינות המכונות וכו', קיימת אפשרות להגיש תביעת פיצויים כנגד המעביד. חשוב לזכור כי במידה ולא קיימת רשלנות מצד המעביד אז אין יסוד לתביעה כנגדו.

כיום מבוטחים רבים מן המעבידים במסגרת פוליסת "חבות מעבידים" שנועדה להגן עליהם במקרים בהם מוגשת נגדם תביעת רשלנות מצד עובדים שלהם שנפגעו כתוצאה או במהלך תאונות בזמן או במקום העבודה. גם במקרה זה יש צורך להוכיח רשלנות מצד המעביד על מנת שהתביעה תתקבל.

אובדן כושר עבודה

במידה והעובד מבוטח במסגרת פוליסת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח נכות עקב תאונה.

פריטי נזק

ניתן לתבוע פיצויים עבור פריטי נזק שונים שנגרמו בעקבות תאונת עבודה. הנה כמה מן הסעיפים:

 • הפסד השתכרות - אם בעקבות תאונת העבודה נפגע שכרך או שאיבדת הכנסות כלשהן ניתן לתבוע פיצויים בגין אובדן זה. ככל שפוטנציאל ההכנסה שלך גבוה יותר, כך ניתן יהיה לקבל פיצויים גבוהים יותר.
 • עזרת הזולת - במידה ובעקבות התאונה נוצרה תלות שלך בזולת (אך רק במקרים בהם לא נזקקת לזולת לפני-כן), ניתן לתבוע פיצויים בכדי לממן סיוע זה. לדוגמא: עובד סיעודי, עוזרת בית או אפילו שירות משלוחים לקניות שבעבר לא נזקקת לו).
 • הוצאות - במידה ונגרמו לך הוצאות ישירות בגין תאונת עבודה ניתן לתבוע החזר שלהן. ההוצאות יכולות לכלול הוצאות נסיעה, הוצאות רפואיות, ציוד רפואי ועוד.
 • כאב וסבל - להבדיל ממקרים של תאונת דרכים, החוק אינו מגדיר גובה מירבי לפיצויים מסוג זה.

התיישנות

במקרים בהם נגרמה תאונת עבודה עקב רשלנות של המעביד, עליך להגיש תביעת פיצויים לפני שתמו שבע שנים ממועד התאונה, או אם הינך קטין אז עד גיל 25 וזאת בכפוף לסייגים וחריגים הקבועים בחוק. תביעות כנגד חברת הביטוח שלך בגין אובדן כושר עבודה יש להגיש תוך שלוש שנים ממועד התאונה. תקופת ההתיישנות נעצרת רק עם הפניה אל בית משפט, ולא בעת הגשת התביעה לחברת הביטוח. תביעת דמי פגיעה מן המוסד לביטוח לאומי יש להגיש מוקדם ככל האפשר, ובכל מקרה תוך 12 חודשים מיום האירוע. את התביעה לנכות מעבודה יש להגיש בסמוך לאחר חזרה לעבודה ו/או בתום פרק הזמן לתשלום דמי פגיעה ו/או תוך 48 חודשים מיום הפגיעה בהתאם לשיקולים שונים לגביהם רצוי להתייעץ עם עורך דין.

המלצות בעת תאונת עבודה

 • בדיקה רפואית - מיד עם היפגעותך בתאונת עבודה יש לגשת להיבדק אצל רופא. יש להקפיד על ביצוע תיעוד מסודר של בדיקה זו, מאחר ותיעוד זה ישמש אותך במקרה של הגשת תביעה בגין תאונת עבודה לשיוך נזקים לתאונה ולהוכחת הנזק.
 • תיעוד רפואי - יש לשמור העתק של כל מסמך רפואי או אחר הקשורים לתאונה, כגון ביקור אצל רופא, פיזיוטרפיסט, פסיכולוג וכו'. יש לוודא כי כל מסמך כולל תיעוד מסודר של כל תלונותיך.
 • תיעוד התאונה - יש להקפיד לקחת פרטים מסודרים של כל העדים לתאונה בכדי לקבל את עדותם מאוחר יותר. כדאי לרשום בצורה מפורטת כמה שניתן את פרטי התאונה, ולצלם את מקום וגורם התאונה בהקדם.
 • יידוע המעביד - יש ליידע את המעביד על התאונה ולקבל דו"ח "הודעה על תאונה".
 • הוצאת - יש להקפיד על שמירת כל הקבלות אותן קיבלת במהלך הטיפולים אותן עברת.
 • זהירות - הימנע משיחה אודות התאונה שלך עם אנשים שאינם מוכרים לך היטב. יתכן כי מבוצעת נגדך חקירה סמוייה, שמטרתה לפגוע באמינות הדיווח שלך. לפני כל שיחה עם חוקר מטעם חברת הביטוח יש להתייעץ עם עורכי דין נזיקין המתמחים בנושא.
 • הפזיזות מן השטן - כדאי להמתין ולהגיש את התביעה שלך רק כאשר מצבך הרפואי התייצב.