קו למשפט

דיני הגירה

בכל מצב בו אדם משנה את מקום מגוריו ממדינה למדינה, בין אם מרצון ובחירה ובין אם בלית ברירה, מבוצעת בחינה של המעבר על רקע מדיניות ההגירה של המדינה אליה מתבצע המעבר. מדיניות זו משנתה במשך הזמן, ומבוססת על קריטריונים אובייקטיביים כגון השכלה, גיל, שליטה בשפות, ניסיון מקצועי ובמקרים מסויימים (כגון במדינת ישראל) אפילו הלאום או הדת של מבצע ההגירה.

מדיניות ההגירה מתבטאת בדרך כלל בסידרת חוקים המסדירים את הנושא, ובכל מדינה מדובר בחוקים שונים אותם יש להכיר בכדי להסדיר את נושא ההגירה בצורה חוקית ומסודרת.

מידע נוסף בנושא דיני הגירה: