קו למשפט

הקדש ציבורי בישראל - מה זה ולמה זה נועד?

חושבים על דרכים בהן תוכלו להשאיר אחריכם תרומה כלשהי לטובת הציבור? אולי גם דרכים שיאפשרו לכם כך גם להנציח את שמכם, או לצורך העניין, את שמו של אדם אחר יקר לכם, שאתם לא רוצים שיישכח לאחר לכתו? אחת הדרכים לעשות זאת היא להקדיש מהנכסים או הכספים שלכם למען מטרה ספציפית ולמנות לה נאמן. את הנאמן תקבעו מראש, מתוך אמונה שאדם זה אכן יפעל להגשמת המשאלה האחרונה שלכם וינהל את האוצר שהקדשתם לטובת הציבור, בדיוק לפי ההנחיות שלכם.

אילו חוקים והוראות מתייחסים להקדש הציבורי בישראל?

הוראות חוק הנאמנות תשל?ט-1979 ותקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל?ד-1974, הן אלה המתייחסות לנושא של הקדש ציבורי על פי חוק בישראל. עיקרי ההוראות ותקנות אלה מצביעים כי שעל מנת להבטיח שהקדש יהיה מנוהל כראוי, כדאי להסתייע באיש מקצוע הבקיא בנושא, כך  לדוגמה:

 • הוראות חוק הנאמנות – קובעות בין היתר מהם נכסי הנאמנות:
 • ?פירותיהם ותמוריהם של נכסי הנאמנות יהיו אף הם לנכסי הנאמנות.
 • אין לרדת לנכסי הנאמנות אלא בשל חובות המוטלים עליהם או הנובעים מפעולות הנאמנות.
 • הנאמן חייב להחזיק את נכסי הנאמנות בנפרד מנכסים אחרים או בדרך המאפשרת להבחין ביניהם.?
 • תקנות ההקדשות לצרכי צדקה – מתייחסות, בין היתר, לתוכנו של שטר הקדש ציבורי, כמו:
 • ?שם המקדיש, מספר זהותו, משלח ידו ומען מגוריו;
 • מקום עריכת שטר ההקדש ותאריכה;
 • אמרת המקדיש שהוא בעל הנכסים העובדים להקדשה;
 • הבעת רצונו של המקדיש ליצור את ההקדש;?
 • וכן הלאה...

כיצד מתנהל רישום ההקדש הציבורי?

ההקדש הציבורי בישראל נרשם אצל רשם ההקדשות, יחידה במשרד הפנים, אשר עיקר תפקידו הוא  לספק לתורם הכוונה חוקית לגבי התרומה שלו, לרשום את ההקדש ולהפעיל פיקוח ציבורי על התנהלות הנאמנים.

כיצד מופעל ההקדש בפועל?

בדרך כלל, רוב התורמים מעוניינים שההקדש יתחיל לפעול לאחר מותם. צוואה, היא אחת הדרכים להפעלת ההקדש, מכיוון שחלים עליה דיני הצוואות כפי שנקבעו בחוקי הירושה במדינה.

במקרה זה, הצוואה אמורה לכלול את בסיסי הדברים הרשומים בנוסח שטר ההקדש. בנוסף, כאשר ההקדש מופיע בצוואה, יש לצרף לכך העתקים מאושרים של הצוואה וצו קיום הצוואה, צו מינוי מנהל עיזבון, פרטי העיזבון והדוח הסופי של מנהל העיזבון.

כיצד מתנהל ההקדש הציבורי?

הנאמן, הוא שאחראי על ניהול ההקדש הציבורי. ניהול זה כולל מספר היבטים:

 • שמירה על נכסי ההקדש תוך הקפדה על מילוי תפקידו באמונה ובשקידה המצופים ממנו.
 • הפרדה בין נכסי הנאמן לנכסי ההקדש.
 • הקפדה על ניהול חשבונות מסודר של ההקדש הציבורי

דיווח לרשם ההקדשות כפי שנקבע בחוק – הגשת דוח מדי שנה שבו מפורטים כלל הפעולות הכספיות והאחרות שביצע הנאמן במהלך אותה שנה.