קו למשפט

ייפוי כוח מתמשך

תוכן [ הסתר ]

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע מי ואיך יטפל בענייניו במידה ולא יוכל לקחת אחריות על גופו ונפשו. המסמך יהיה תקף ובתנאי כי הנ"ל יידע את המשמעות והתוצאות שיכול להביא עימו מסמך שכזה. כמו כן, יהיה על האדם להבין מי זה שיקבל את כל ההחלטות בגינו במידה וחלילה יאבד את מצבו התקין עקב תאונה, מחלה, זקנה או כל מוגבלות אחרת העלולה לפגוע ביכולת השיפוט שלו. במסגרת זו ימונה מיופה כוח שיהפוך מוסמך לפעול במידה וכל המצבים הללו יצאו חלילה לפועל.

תוכנו של ייפוי כוח מתמשך והממונים עליו

ייפוי כוח מתמשך יכלול בתוכו את כל ענייניו האישיים של האדם החל מבעיות רפואיות, ענייני רכוש וכל התנהלות שהיא. את עריכת ייפוי הכוח יש לבצע מול עורך דין מוסמך המבין בתחום הזה ויכול לערוך את החוזה והחתימה על הצד הטוב ביותר. סיום הכנת המסמך, יתווספו לכך שני חתימות של הממנה והממונה שהן קריטיות ביותר היות ובלעדיהן לא ניתן לממש את התהליך. במסגרת המינוי, יוכל אותו אדם למנות מיפה כוח אחד ובעבורו מיופה כוח מחליף למקרה שהראשון לא יוכל או ירצה לפעול בהמשך. אם בכל זאת בוחרים לבצע מינוי של כמה מיופיי כוח, חשוב לקבוע את מכלול התפקידים שלהם, האם יפעלו יחד או נפרד ומה יהיה היקף הסמכות של כל אחד מהם? כמו כן, חשוב לציין גם מי זה שיכריע את המחלוקת אם תהיה אחת כזו.

מתי אפשר להוציא לפועל ייפוי כוח מתמשך?

כמו בכל דבר, גם כאן, השימוש במסמך ייפוי כוח מתמשך ניתן רק לאחר כניסתו לתוקף, כאמור מצב בו האדם שמינה את ייפוי הכוח אינו במצב של לקיחת או קבלת החלטות. כמו כן, יכול הממנה לקבוע מראש מתי ייכנס המסמך לתוקף ומה התנאים לכך. עניין ההגדרות עם בני משפחה או קרובים אודות כניסתו לתוקף של המסמך הינו עניין קריטי שאחרת, בזמן אמת, תידרש מעורבות על פי חוות דעת רפואית.

אילו מסמכים יש להגיש להליך זה?

הליך של ייפוי כוח מתמשך ידרוש מכם להפקיד עותק מקורי של המסמך אצל האפוטרופוס הנבחר. כמו כן, יש לשמור עותק מקורי של המסמך אצל עורך הדין שערך את המסמך וחתם עליו. לצד זאת יש לצרף חוות דעת מטעם מומחה כראיה לכשרותו של הממנה. בסיכום דבר, כל מסמך שתציגו ויצורף לייפוי הכוח הכללי לרבות רשימת נכסים מפורטת ישלים את המשימה על הצד הטוב ביותר.

בסיכומו דבר הליך ייפוי כוח מתמשך יבוצע אך ורק אל מול עורך דין שעבר את ההכשרה של האפוטרופוס הכללי. בתום עריכת המסמך הוא יישלח בהעתקו המקורי ויופקד מתוקף החובה אצל אפוטרופוס כללי במשרד המשפטים.

מידע נוסף