קו למשפט

דמי מזונות: מידע בנושא זכאות למזונות ילדים ומזונות אישה

תוכן [ הסתר ]

דמי מזונות הינם התמיכה הכלכלית של הבעל במשפחתו לאחר פרידת בני זוג. הגבר עלול להידרש לשלם מספר סוגים שונים של דמי מזונות:

 • מזונות ילדים - נועדו להבטיח כי גם לאחר פירוק השותפות בין בני הזוג ישמרו קיומם ורווחתם של הילדים המשותפים.
 • מזונות אישה - נועדו להבטיח כי במהלך תהליך ההיפרדות של בני הזוג, כלומר כל עוד הם לא סיימו תהליך גירושין, אך כבר אינם חיים יחדיו, תישמר רווחתה של האישה.
 • מזונות מעוכבת - נועדו לאישה מסורבת גט, כלומר אישה שהבעל אינו מוכן לתת לאישתו גט. מטרתם של מזונות אלו הינה "לשכנע" את סרבן הגט לחזור בו מסירובו.

פסיקה של בית בין או בית משפט לענייני משפחה על תשלום דמי מזונות אינה "כסף בכיס" ולעיתים קרובות תאלץ האישה לפנות לאמצעי אכיפה שונים בכדי לקבל דמי מזונות המגיעים לה, כגון פניה אל לשכת הוצאה לפועל על מנת לגבות את חובה. בכל בית משפט שלום יש לשכת הוצאה לפועל, שהיא למעשה הזרוע המבצעת של בית המשפט.

מזונות אישה

על פי הדת היהודית, כאשר בני זוג נישאים מתחייב הבעל באמצעות כתובה, שהיא למעשה מעין חוזה חתום בין בני הזוג, לספק לאישה את "שארה, כסותה ועונתה". התחייבות זו כוללת למעשה התחייבות למזונותיה של האישה (שארה), ביגוד הנעלה וקורת גג (כסותה) וקיום יחסי אישות (עונתה). בנוסף לכך הורחב הנוהג, וכיום נהוג להתייחס גם לנושאים מעט יותר מודרניים כמו אחזקת רכב, איפור, בילויים וצרכים רפואיים.

כל עוד בני זוג לא ביצעו גירושין סופיים אז בעיני ההלכה העברית הם עדיין נשואים, ולכן מחוייב הבעל להמשיך לשמור על זכויותיה של האישה, ולספק לה את צרכיה. במידה והגבר אינו עומד בהתחייבות זו, יכולה האישה לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית דין רבני בכדי לתבוע מן הבעל מזונות אישה. ברגע בו הסתיימו הגירושין של בני הזוג אין הגבר מחוייב עוד בתשלום מזונות אשה לאשתו בעבר, שלא כמו מזונות ילדים בהם מחוייב הגבר גם לאחר השלמת הגירושין בין בני הזוג.

גם במקרים בהם בני הזוג אינם נשואים כדת משה וישראל, יכולה האישה לפנות אל בית משפט לענייני משפחה בכדי שיפסוק לגבי חוקיות נישואיהם, ובמידה ובית המשפט פסק כי הנישואים חוקיים, אז זכאית האישה לתשלום מזונות אישה.

מזונות אישה נועדו לאפשר לאישה לשמור על רמת החיים לה הורגלה האישה בבית המשותף או לרמת החיים אליה הורגלה האישה בבית הוריה (הגבוה מבינהם). העקרון המשפטי העומד מאחורי תפיסה זו נקרא "עולה עימו ואינה יורדת עימו", כך שגם אם רמת חיי האישה ירדה כתוצאה מחייה המשותפים עם בעלה, היא עדין זכאית לקבל דמי מזונות גבוהים בהתאם לרמת חייה בבית הוריה. במידה ומצבו הכלכלי של הגבר טוב מזה של הורי האישה, זכאית האישה לקבל מזונות אישה "לפי עושרו" או "לפי כבודו" של הגבר.

קיימים מספר מצבים בהם לא יאלץ גבר לשלם דמי מזונות:

 • בעיות פרנסה - כאשר הגבר אינו יכול לפרנס את עצמו בשל מחלה או אבטלה מאונס, וזאת מאחר והגבר חייב לפרנס קודם כל את עצמו, ומאחר והחובה המוטלת עליו הינה "לפרנסה עמו".
 • אישה נואפת - במצבים בהם הוגדרה האישה על ידי בית דין רבני בתור "אישה נואפת" מאחר וקיימה יחסי מין עם גבר אחר ("זינתה תחת בעלה").
 • אישה מורדת - במצבים בהם הוגדרה האישה על ידי בית דין רבני בתור "אישה מורדת".
 • אישה עובדת - ההלכה פוטרת את האישה מן הצורך לעבוד למען פרנסת המשפחה, אך אם האישה החליטה בכל-זאת לעבוד יכול הבעל לטעון כי פרי עבודתה יהיה במקום דמי המזונות, או כפי שהנושא נקרא "צאי כי מעשה ידייך למזונותיך".
 • עזיבת הבית - במקרים בהם האישה בחרה לעזוב את הבית יכולים להיפגע דמי המזונות שלה.

כדאי לזכור כי זכות האישה לקבל מזונות אישה אינה רטרואקטיבית, והיא קיימת רק מן הרגע בו הוגשה הדרישה לתשלומם, אלא אם הוסכם בין בני הזוג אחרת במסגרת הסכם ממון, הסכם גירושין או הסכם אחר.

הגדרת אישה בתור "אישה מורדת", שאינה זכאית לקבל מזונות אישה, נובעת מתוך חובת האישה על פי ההלכה לכבד את הגבר, לבצע את עבודות הבית (בישול, ניקוי, כביסה, גיהוץ וטיפול בילדים) ולקיים איתו יחסי אישות (יחסי מין). אישה שלא קיימה חובות אלה (בדרך כלל כאשר אינה מוכנה לקיים יחסי אישות עם בעלה) מוגדרת על-פי ההלכה בתור "אישה מורדת". משמעות הכרזה זו הינה משולשת:

 • אובדן הזכות לקבל מזונות אישה
 • אובדן הזכות לקבל את דמי הכתובה
 • חיוב האישה לקבל גט מבלה

רק במידה והגדרת האישה כמורדת נבעה מהתנהגות לא נאותה של הבעל או שהאישה נשארה לגור בבית אז יתכן כי בכל זאת יפסקו לה מזונות אישה למרות הגדרתה כמורדת.

תביעה למזונות ילדים

החלטה על גירושין היא החלטה רגשית קשה מאוד, אך מעבר לעניין הרגש, היא משפיעה לא מעט על המצב הכלכלי של כל הצדדים. בייחוד משפיעה ההחלטה על ילדיהם של בני הזוג, אשר התרגלו לשני הורים שדואגים יחד לכל צרכיהם. כדי להבטיח שפירוק התא המשפחתי לא יפגע ברמת חייהם של הילדים, מוגשת על ידי ההורה המשמורן תביעה למזונות ילדים.

מזונות ילדים הם למעשה כספים שמעביר מידי חודש ההורה שאינו מגדל את הילדים דרך קבע. כך, הוא דואג לכל הצרכים הדרושים להזנתם, כלומר - האמצעים הדרושים לרכישת מזון, בגדים, הבטחת קורת גג ועוד.

ההשקפה המשפטית לגבי מזונות ילדים

ככלל, בית משפט אשר דן בענייני גירושין, רואה לנגד עיניו דבר אחד בלבד: טובת הילד. אין זה משנה לו מה יהיה מצב ההורים ומידת הקשר ביניהם, אלא רק ההבטחה כי לילדים יהיה את כל מה שהם צריכים. הרי הילדים הם בני אדם שעדיין לא יכולים לדאוג לעצמם ולכן, החוק הוא שצריך להגן עליהם ולהבטיח שההורים לא פועלים על פי אינטרסים אישיים.

מסיבה זו, למשל, לא ניתן לכלול בהסכמי ממון התייחסות כלשהי לילדים. בני הזוג לא יכולים לסכם מראש על גובה המזונות, הם אינם יכולים לקבוע בהסכם הממון את דרך גידול הילדים ועוד. הכל ייבחן במסגרת משפטית, כאשר טובת הילד היא העיקרון המרכזי שייבחן.

בהתאם לכך, תביעה למזונות ילדים תיבחן על פי התנאים להם התרגלו וזכו הילדים בזמן הנישואין. כלומר: חישוב מזונות ילדים וגובה המזונות שיצטרך לשלם צד אחד לצד השני, ייקבעו על פי רמת החיים של הילדים לפני הגירושין, במטרה להבטיח כי זו תישאר גבוהה ככל האפשר. בהשקפה זו מסתתרת גם העובדה כי שמירה על רמת החים לה התרגלו הילדים תקל על הסתגלותם למצב החדש.

כיצד מתבצעת תביעה למזונות ילדים?

כמו נושאים רבים אשר קשורים ליחסים בתוך המשפחה, גם תביעת מזונות ילדים תידון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. במקרה השני, העניין מתאפשר רק כאשר שני בני הזוג מסכימים לכך, כלומר: לא ניתן לחייב או להכריח את אחד מבני הזוג לדון בנושא המזונות בבית הדין הרבני.

תביעות בגין מזונות ילדים יוגשו כאמור, על ידי ההורה אשר מחזיק במשמורת על הילדים ע"י עורך דין גירושין, ותפקידו לגדל אותם מרגע שהגירושין ייכנסו לתוקף. עניין זה ייקבע במסגרת משפט הגירושין עצמו, ולכן גם התביעה תתקיים לרוב במסגרת אותו הליך.

התביעה תכלול הסברים מפורטים של הצד התובע לגבי הצרכים של הילדים, רמת החיים לה התרגלו, הוצאות שונות בהן צריך לעמוד ההורה המשמורן, מצבו הכלכלי של ההורה ועוד ועוד. כתב ההגנה יכלול את הפרטים החשובים מבחינת ההורה החייב במזונות: מצבו הכלכלי, הוכחת רמת ההכנסה ומצבו הכלכלי של ההורה המשמורן ועוד.

בהתאם לנתונים הללו, ייקבעו דיונים בבית המשפט הנוגעים למזונות הילדים. בדיונים הללו יציגו שני הצדדים את טיעוניהם ואת בקשותיהם בפני השופט, במטרה להגיע להסכמה. לא אחת, שלב זה יהיה הארוך, המתיש והבעייתי ביותר, אשר יכול להימשך זמן רב מאוד.

חישוב מזונות ילדים:

בנקודה זו, חשוב להבין כיצד בדיוק מחושבים דמי המזונות. אלו תלויים כאמור בגורמים כלכליים שונים אותם הזכרנו קודם לכן, אך ישנה נקודת מוצא ממנה כל תביעה למזונות ילדים תתחיל, אשר נוגעת לסכום הבסיס ולהוצאות המדור.

הוצאות המדור קשורות לתשלומים בהם צריך לעמוד ההורה המשמורן כדי להבטיח לילדים דורת גג ומקום ראוי למגורים: חשמל, מים, ארנונה, שכירות וכדומה. גובה הוצאות המדור שישלם ההורה החייב במזונות, תלוי במספר הילדים המשותפים לשני בני הזוג.

נוכל לראות את התמונה כולה בטבלה המובאת כאן:

גיל הילדים דמי מזונות בסיסיים (צרכים הכרחיים) הוצאות מדור - ילד אחד הוצאות מדור - שני ילדים הוצאות מדור - שלושה ילדים ומעלה
עד 6 1,250 30% 40% 50%
6 - 15 1,250 אין אין אין
18 - 15 1,250 אין אין אין
18 ומעלה כ-416 (שליש מהסכום הרגיל) אין אין אין

כפי שניתן לראות, החוק מבדיל ומבחין בין ילדים בגילאים מסוימים. מגיל מתקדם, ובעיקר לאחר גיל 18 (אז רוב הילדים מתגייסים לצבא או מבצעים שירות לאומי), דמי המזונות שישולמו לצד המגדל את הילדים יופחתו משמעותית.

הוצאות המדור כולן מחושבות, אחד לאחד, על פי החשבונות שמקבל ההורה המשמורן. לאחר שחושב הסכום כולו, ייגזר ממנו החלק אותו צריך לשלם ההורה החייב במזונות, בהתאם לנתונים המובאים בטבלה.

תשלומים נוספים

מלבד כל אלו, יכול בית המשפט לפסוק על תשלומים נוספים אותם יצטרך לשלם ההורה החייב במזונות, כשמדובר בעיקר בשני סעיפים מרכזיים. האחד הוא דמי טיפול, אשר למעשה מכירים בעובדה שההורה המשמורן אינו פנוי תמיד לעבודה במשרה מלאה ולא יוכל לפתח קריירה שתכניס לו כסף רב. דמי הטיפול הם מעין פיצוי על כך.

הסעיף השני מדבר על מקרים בהם אח או יותר מילדיהם של בני הזוג חולה במחלה אשר מגדילה את ההוצאות הרפואיות של ההורה המשמורן לאורך זמן. עם זאת, ובניגוד לחלק מהסעיפים הנותרים, ההוצאות הללו יחולקו שווה בשווה בין ההורים,

כאמור, תשלום מזונות ילדים נעשה ברמה החודשית, ומעבר לסכום הבסיס והוצאות המדור, יכול בית המשפט להחליט כי על ההורה המשלם להוסיף סכומים נוספים לכך. אך האם יכול ההורה המשלם לסרב בתשלום המזונות?

סירוב לתשלום מזונות ושינוי הסכום

ראשית, חשוב לדעת כי סירוב לשלם מזונות, הפסקת דמי המזונות או הפחתת הסכום באופן חד צדדי, ללא החלטה רשמית של בית המשפט, היא מעשה בלתי חוקי. אדם אשר פועל בצורה כזו, עלול למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח.

אך ברור שהמחוקק אינו 'אטום' ויודע כי ישנם מקרים שונים אשר בהם יש לבחון מחדש פסק דין למזונות שקבע בית המשפט. שינוי במצבו הכלכלי של ההורה המשלם, שינוי ברמת החיים של ההורה המשמורן, הידרדרות במצבו הבריאותי של ההורה המשלם ועוד - כל אלו עשויים להביא לדיון נוסף, גם שנים לאחר פסיקת השופט, לגבי גובה דמי המזונות.

כל אחד מההורים רשאי להגיש תביעה למזונות ילדים בבקשה לשנות את הסכום החודשי המשולם, לכאן או לכאן. גם תביעה זו תישקל בכובד ראש על ידי בית המשפט, אך הצד התובע יצטרך להוכיח מעל לכל ספק כי התביעה הוגשה בתום לב, כלומר: שיש הצדקה אמיתית לשינוי. אחרת, הסכום יישאר על כנו.

מזונות מעוכבת

קיימים מקרים בהם בעל אינו מוכן להתגרש מאישתו, כלומר אינו מוכן לתת לה גט גם אם בית דין רבני הוציא פסק דין גירושין. במקרים כאלה אין אפשרות חוקית לחייב את הבעל לתת את הגט, וכל עוד הוא לא יתן אותו, בני הזוג מוגדרים על פי ההכלה כנשואים. עם זאת ניתן להשתמש בשורה של "עונשים" על מנת "לשכנע" סרבן גט כי מוטב לו לתת את הגט לאישתו. אחד מן העונשים הללו הינו קביעת מזונות מעוכבת לאישה, המשולמים כל עוד הגבר לא נתן לה גט. מזונות מעוכבת יהיו בדרך כלל גבוהים מאד באופן יחסי.

קיצבת מזונות

בכדי לאפשר לאישה לקבל דמי מזונות שנפסקו לה ולילדיה כחוק גם במצבים בהם לא קיימת אפשרות לגבות את הכספים מן הגבר חוקק "חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב - 1972". חוק זה מאפשר לאישה לקבל את הכספים מן הביטוח הלאומי, שבמקביל מנסה לגבות את החוב מן החייב באמצעות ההוצאה לפועל. במידה והגבייה הצליחה, והחייב שילם סכום הגבוה מן הסכום ששולם לאישה על ידי הביטוח הלאומי, יועבר ההפרש אל האישה.

קיימים מספר תנאים לזכאות לקבל קיצבת מזונות:

 • האישה היא תושבת הארץ, ומתגוררת בה
 • הגבר החייב היה תושב הארץ בעת מתן פסק הדין למזונות, או שהיה תושב הארץ ב-24 מתוך 48 החודשים שקדמו למתן פסק הדין.
 • האישה איננה מתגוררת עוד עם הגבר.
 • האישה עברה מבחן הכנסות.

בנוסף, חייב להתקיים אחד מן התנאים הבאים:

 • יש בחזקת האישה ילד אחד לפחות
 • האישה איננה מסוגלת לכלכל את עצמה
 • האישה היא בת 60 ומעלה

בכל אחד מהמקרים המובאים במאמר וגם באלו שלא, במידה וקיים ספק לגבי הזכאות לדמי מזונות או לגבי גובה התשלום מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושין בעל ניסיון בתחום המזונות.