קו למשפט

הגשת כתב תביעה

תוכן [ הסתר ]

התמודדות עם מסמכים משפטיים אינה פשוטה בעבור רוב האנשים. עורכי הדין מבלים 3 שנים בלימודים ועוד תקופה ארוכה בהכנה לקראת בחינת הלשכה, רק בכדי לפתח את היכולת להבין את השפה המשפטית. ללא הכשרה מתאימה קשה לחבר מסמך משפטי או לנסח כתב תביעה לתביעות קטנות. האינטרנט הוא כלי שימושי בעבור אלו שמבקשים למצוא דוגמא לכתב תביעה לשימוש אישי.

באמצעות הדוגמא ניתן לקבל מושג ראשוני אודות האופן בו נהוג לחבר את המסמך. אלו שמגישים תביעה לראשונה בחייהם אינם יודעים אלו פרטים יש להכיל בכתב התביעה, כמה עותקים יש להגיש, היכן חותמים ועוד. דוגמא לכתב תביעה תהיה בעבורם אמצעי לימודי באמצעותו יוכלו להכין את כתב התביעה שלהם.

סעיפים חשובים בכתב התביעה

הנתונים מתבססים על דוגמא לתביעה משפטית בתחום ההוצאה לפועל. בראש המסמך יש לציין את הגוף אליו מוגשת התביעה, את שם התובע ושם הגוף או האדם שנתבע. נהוג להציב את כל הפרטים הללו בתוך טבלה קטנה. מתחת לטבלה יש לציין את מהות התביעה וסכום התביעה.

מיד לאחר מכן יש להציג את הצדדים ולפרט אודות מהות התביעה. את המסמך כולו יש לחלק לסעיפים ולכתוב בשפה משפטית רשמית תוך שימוש במושגים מקצועיים. בכל דוגמא לכתב תביעה ניתן להתרשם מהשפה המקצועית. השימוש בשפה חשוב להצלחת התביעה. יש להקפיד לציין בכתב התביעה את כל הפרטים הנחוצים ולפרט מדוע יש לקבל את טענת התובע.

כיצד מגישים תביעות קטנות

דוגמא לכתב תביעה שמוגש לבית המשפט לתביעות קטנות אפשר גם כן למצוא ברשת האינטרנט. יש לציין כי המידע כאן אינו מחליף ייעוץ משפטי או מהווה המלצה לבחירה בצד מסוים. בכדי להתרשם מהתנהלות הדברים בבית המשפט לתביעות קטנות ולקבל החלטה בדבר הגשת תביעה אישית כדאי להגיע לבית המשפט ולצפות בתביעות אחרות. הדיונים בבית המשפט לתביעות קטנות מעניינים וקצרים.

אל בית המשפט לתביעות קטנות ניתן להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים. הכרעת הדין מתבצעת בהליך יחסית קצר. התובע והנתבע לרוב מייצגים את עצמם ללא עורכי דין. תביעה לבית משפט לתביעות קטנות רשאי כל אדם להגיש בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 32,000 שקלים, אך יש לציין כי לא ניתן להגיש יותר מ-5 תביעות בכל שנה.

איפה מגישים את התביעה?

תביעות קטנות מוגשות אל בית המשפט בהתאם לאזור השיפוט שלו. את האזור המתאים בוחרים בהתאם למקום המגורים של התובע, מיקום העסק שנתבע, המקום בו בוצעה העסקה. לפתיחה בהליכים יש להגיע אל המזכירות בבית המשפט המתאים ולהגיש כתב תביעה.

טופס שמשמש דוגמא לתביעה משפטית אפשר לקבל במזכירות. אל כתב התביעה שמוגש חשוב לצרף העתקים של קבלות, מסמכים רפואיים, תמונות ושאר עדויות. חשוב להדגיש כי לא ניתן להגיש שתי תביעות בגין אותו מקרה.

במקרים בהם בית המשפט דחה את התביעה בעקבות אי הבנה או מסמכים חסרים לא ניתן לתבוע שוב. את תיק התביעה יש להכין בעזרת עורך דין או על סמך דוגמא לכתב תביעה שהוגשה והתקבלה בבית המשפט.

מקורות נוספים: