קו למשפט

מילון מונחים בתחום של דיני עבודה וביטוח לאומי

דיני ביטוח לאומי ודיני עבודה נועדו לעזור לעובד להבין את הזכויות המינימליות המגיעות לו ממעבידיו ולהתמודד מול מעסיקים והפוגעים בזכויותיהם.

אנחנו מוצאים את התחום מעט בעייתי ולמרות שהדינים די ברורים ואינם ניתנים לפירוש בצורה שונה, קורה לא מעט שהעבוד לא מודע ומבין היטב את זכויותיו הבסיסיות . הכנו עבורכם מילון מונחים , קראו ושתפו:

1 גיל פרישה - גיל הפנסיה של כל עובד בישראל - הגיל שבו הוא מתחיל לקבל את קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי ורשאי למשוך את כספי הפנסיה שלו. בקרב גברים, גיל הפנסיה עומד כיום על 67 שנים ובקרב נשים - 62.
2 דמי אבטלה - אדם אשר אינו עובד, זכאי בתנאים מסוימים לדמי אבטלה מהביטוח הלאומי - סכום חודשי קבוע, אשר תלוי בין היתר בהכנסתו בעבודתו האחרונה. אדם שפוטר ועומד בקריטריונים של המוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי לדמי אבטלה כבר מהיום הראשון לפיטוריו. אדם שהתפטר מסיבה שאינה נחשבת מזכ?ה, יוכל לקבל דמי אבטלה רק לאחר שלושה חודשים ללא עבודה.
3 דמי הבראה - תשלום חד שנתי לו זכאי כל עובד, החל משנתו הראשונה. שווי יום הבראה במגזר הפרטי הוא כיום 374 ₪ במגזר הפרטי, לעומת 420 ₪ במגזר הציבורי. דמי ההבראה משולמים על פי מספר ימים (בהתאם לוותק של העובד) כפול שווי כל יום. כך, בשנה הראשונה יזכה העובד לסכום השווה לחמישה ימי הבראה, ובשנה ה-20 ומעלה, לסכום השווה לעשרה ימים.
4 דמי מחלה - כאשר עובד חולה, הוא עדיין זכאי לתשלום כלשהו על ימים אלו, עד למכסה מסוימת, גם אם לא הגיע לעבודה. ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, אך ביום השני והשלישי הוא זכאי לתשלום של 50% מהשכר היומי. מהיום הרביעי ואילך הוא יקבל על פי חוק 100% מהשכר. חשוב לזכור שישנה הגבלה על כמות ימי המחלה עליהם יכול להכריז העובד: יום וחצי על כל חודש עבודה באותו מקום עבודה, ולא יותר מ-90 יום בסה"כ.
5 הבטחת הכנסה - תשלום חודשי קבוע אותו מעניק המוסד לביטוח לאומי לאדם אשר אינו עובד כלל, כדי שיוכל להתקיים. הבטחת הכנסה משולמת לנכים, נפגעי עבודה, מובטלים וכדומה. כמובן שהתשלום תלוי בקריטריונים שונים בהם צריך לעבוד אותו אדם.
6 חוזה קיבוצי - חוזה אשר נחתם בין נציגי העובדים למעביד. כלומר - כל העובדים אשר יכללו תחת חוזה כזה יזכו לאותם תנאים. החוזים הללו מגובשים במעמד שאינו אישי ובישראל הם רווחים בעיקר במגזר הציבורי.
7 חופשת חג - בחוק קבועים ימים בהם זכאי העובד לחופשה ואין להכריח אותו לעבוד. עבור יהודים, יהיו אלו מועדי החגים היהודיים ועבור עובדים שאינם יהודים - מועדי החגים היהודיים או מועדי החגים של דתו שלו. הבחירה היא של העובד. מי שנקרא לעבוד בחג ללא בחירה מרצון, יזכה לתוספת שכר של 150% על יום זה.
8 חוק פנסיה חובה -משנת 2008 חייבים המעבידים על פי חוק להפריש כסף לקרן פנסיה עבור העובדים שלהם. ב-2014 תעמוד ההפרשה הזו על 6% מגובה השכר, כאשר עוד 6% יופרשו על ידי המעסיק לקרן הפיצויים (ע"ע) ועוד 5.5% על ידי העובד - 17.5% בסה"כ.
9 ימי חופשה - בחוק נקבעו מספר ימי החופשה בשנה לו זכאי כל עובד באשר הוא. המספר נקבע על פי הוותק של העובד, כאשר בין שנה לארבע שנות וותק הוא זכאי ל-14 ימי חופש, עד מקסימום של 22 ימים בשנה אם הוותק שלו הוא 14 שנים ויותר. חשוב לזכור שבימים אלו נכללים גם ימי החופש הקבועים של העובד (כלומר, שבת וגם שישי, למי שעובד חמישה ימים בשבוע).
10 מילואים - אדם אשר מבצע שירות פעיל לא יפוטר מעבודתו בימים בהם הוא נמצא במילואים. אם אלו נמשכו מעל יומיים, אין לפטר את העובד למשך חודש (30 יום) מהיום בו חזר לעבודה. המוסד לביטוח לאומי משלם לחיילי המילואים תגמולים יומיים, אשר נקבעים על פי משכורת הברוטו של החייל בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו מתקיימים המילואים.
11 משכורת 13 - במקומות רבים נהוג להעניק בונוס לעובדים מסוימים (ולעיתים אף לכולם) בדמות של משכורת 13, כלומר - משכורת בסיס מלאה על חודש נוסף, מעבר ל-12 המשכורות ששולמו לאורך כל השנה.
12 משכורת בסיס - משכורת הבסיס היא המשכורת ללא כל התוספות הנלוות, זו שעל פיה ייקבע, למשל, גובה פיצויי הפיטורין (ע"ע).
13 פיצויי פיטורין - אדם אשר פוטר מעבודתו זכאי לפיצויי פיטורין - סכום כסף אשר יסייע לו לכלכל עצמו בזמן חיפוש העבודה החדשה ואף יפצה אותו על עוגמת הנפש. החישוב הכללי נעשה על ידי מכפלה בין מספר שנות העבודה של העובד באותו מקום לבין משכורתו האחרונה. עם זאת, ישנם חישובים ספציפיים רבים בנוגע לסוגים שונים של משכורות, עבודות וכדומה.
14 פרמיות - תשלום פרמיה הוא שיטה נהוגה בקרב חברות רבות, שמטרתה לעודד ביצועים משופרים של העובדים. הפרמיות משולמות לרוב כתגמול על הספק גבוה של העובד או עמידה במשימה מאתגרת - והן נכנסות לחשבונו של העובד כתוספת לשכר הבסיס.
15 קופת פיצויים - זהו חיסכון אליו מחויב המעביד להעביר כספים מידי חודש, ממש כפי שהוא עושה בנוגע לכספי הפנסיה, בכדי להבטיח שיהיה לו כיצד לשלם לעובד שפוטר את הפיצויים המלאים המגיעים לו. הקרן הזו תהיה חלק מכספי הפנסיה, במקרה בו העובד לא מפוטר.
16 שכר מינימום - השכר אשר על פי חוק אין לשלם פחות ממנו. היום הוא עומד על 4,300 ₪ בחודש, או 23.12 ₪ לשעה.
17 שעות נוספות - החוק מגדיר מה נחשב כשעות נוספות - שעות עליהם המעסיק חייב לשלם תוספת שכר שעתית. כך, עובד שעבד מעל שמונה שעות ביום מסוים, בשבוע של חמישה ימי עבודה או מעל שמונה שעות ביום מסוים, בשבוע של שישה ימי עבודה, זכאי לתוספת של עוד 25% על כל שעה כזו. עובד שעבד בחג או בשבת, זכאי לתוספת של 50% על כל שעה בה עבד. ישנם כמובן עוד מקרים ספציפיים שגם אליהם מתייחס החוק.

חשוב להדגיש שהרשימה שהובאה כאן חלקית בלבד, וכי ניתן למצוא עוד לא מעט מונחים בדיני עבודה וביטוח לאומי.