קו למשפט

צבירת נקודות - שיטת הניקוד החדשה

תוכן [ הסתר ]

על מנת להילחם בתופעת הנהגים הצוברים עבירות תנועה חמורות נבנתה על ידי משרד התחבורה (לא על-ידי המשטרה!) שיטה המבוססת על צבירת נקודות בעת ביצוע עבירות תנועה חמורות. בארץ הונהגה בשנת 2003 שיטת הניקוד החדשה, המחמירה עם עבריינים המבצעים כמות גדולה של עבירות קשות. על פי שיטת הניקוד החדשה נצברות נקודות לאורך תקופה של שנתיים ממועד ביצוע העבירה (לא מועד ההופעה בבית המשפט), ואם במהלך אותם שנתיים הגיע הנהג לצבירה של 12 נקודות, ידרש הנהג לעבור "אמצעי תיקון" כגון קורס נהיגה מונעת או מבחן נהיגה נוסף.

על פי הסטטיסטיקות של המשטרה נרשמים בארץ 1.5 מיליון דוחות תנועה בשנה, וזה ל-3 מיליון נהגים, כלומר שבממוצע כל נהג ישראלי יקבל דו"ח נהיגה אחת לשנתיים, ומאחר והנקודות של הנהג נמחקות אחת לשנתיים, אזי שנהגים "רגילים" לא צריכים לחשוש משיטת הנקודות החדשה. לעומת זאת נהגים העוברים עבירות רבות יותר (או לפחות נהגים הנתפסים יותר) עלולים להיפגע מן השיטה החדשה.

עקרונות שיטת הנקודות החדשה

השיטה החדשה מבוססת על מספר עקרונות יסוד:

  • חמש דרגות ניקוד במקום שלוש דרגות בעבר.
  • התאמה בין חומרת העבירה וגובה הקנס למספר הנקודות הנצברות.
  • הקלה עם מבצעי עבירות קלות (אין "אמצעי תיקון" לעבירה בודדת).
  • הורדת הניקוד לגמרי מעבירות קלות רבות (כגון עבירות מהירות קלות או עבירות חניה).
  • הפסקת מחיקת הנקודות בעקבות "אמצעי תיקון".
  • הרחבת מגוון "אמצעי התיקון", והתאמתם לנהג ולעבירות אותן ביצע.

אמצעי תיקון

בהתאם למספר הנקודות שנצברו לחובת הנהג, נקבעו מספר אמצעי תיקון שנועדו לסייע לנהג ללמוד מטעויותיו. בנוסף הוגדרו הארכות של תקופת איסוף הנקודות בעת מעברת ספים מסויימים. באמצעות הטבלה הבאה תוכלו לבדוק מהם האמצעים המוגדרים בהתאם לרמת הצבירה אליה הגעתם:

כמות הנקודות אמצעי התיקון הארכת תוקף הנקודות
0-11 אין הנקודות נמחקות כעבור שנתיים
12-21 קורס נהיגה נכונה בסיסי עמידה במבחן תמחק את הנקודות
22-23 קורס נהיגה נכונה בסיסי הארכת תוקף הנקודות ל-4 שנים
24-35 קורס נהיגה מונעת ייעודי הארכת תוקף הנקודות ל-4 שנים
36 ומעלה פסילת רשיון נהיגה אוטומטית לשלושה חודשים. חידוש רישיון לאחר מעבר מבחן תאוריה. הארכת תוקף הנקודות ל-4 שנים
36 ומעלה בפעם השניה פסילת רשיון נהיגה אוטומטית לתשעה חודשים. חידוש רישיון לאחר מעבר מבחן תאוריה, מבחן מעשי (טסט) ובדיקות רפואיות. הארכת תוקף הנקודות ל-4 שנים

קורס נהיגה נכונה (קורס נהיגה מונעת)

על פי שיטת הניקוד החדשה נקבעו שני סוגי קורסי נהיגה נכונה: קורס נהיגה נכונה בסיסי וקורס נהיגה נכונה ייעודי.

קורס נהיגה נכונה (בסיסי או ייעודי) הינו קורס אותו עובר הנהג על חשבונו באחד מבין שלושה מוסדות שזכו במכרז של משרד התחבורה (המכללה למנהל, מכללת אפיק והמועצה הלאומית למניעת תאונות). הקורס הינו בן 12 שיעורים בני 45 דקות הפרוסים על פני שני מפגשי בוקר בני 6 שעות או שלושה מפגשי ערב בני 4 שעות, כאשר בסיום הקורס על הנהג לעמוד בהצלחה במבחן אמריקאי בן 20 שאלות בציון מינימלי 80. ניתן לגשת לבחינה שלוש פעמים בכדי לעבור אותה, ובמידה והנהג לא הצליח לעמוד בפעם השלישית בציון המינימלי הוא יאלץ לעבור את הקורס שנית. מחיר הקורס (נכון לדצמבר 2007) הינו כ-147 ש"ח.

הקורס הבסיסי נועד לנהגים שצברו לחובתם בין 12 ל-21 נקודות. הקורס היעודי נועד לנהגים שצברו לחובתם מעל 24 נקודות.

קיימים שני סוגים של קורסים ייעודיים:

  • קורס דרך
  • קורס צומת

מספרי הטלפון של הזכיינים המעבירים את הקורסים השונים:

המפעיל טלפון שעות מענה, ימים א'-ה' שעות מענה, יום ו'
המכללה למנהל 1-800-262777 21:00-09:00 13:00-09:00
המועצה הלאומית למניעת תאונות 1-800-215215 21:00-08:00 13:00-08:00
מכללת אפיק 1-700-704270 21:00-09:00 13:00-08:00