קו למשפט

חוות דעת רפואית משפטית

תוכן [ הסתר ]

חוות דעת רפואית משפטית היא כלי שיצר בית המשפט על מנת לקבל אינדיקציה מקצועית לגבי מקרה משפטי בעל היבט רפואי, ובלא מעט מקרים זהו גורם מכריע בסוגיות שונות.

נותן חוות הדעת נשכר על ידי אחד הצדדים או לחילופין על ידי בית המשפט וחוות הדעת הרפואית עצמה, נכתבת על ידי רופא המומחה בתחומו כך שלמסקנותיו יש משקל רב במשפט.

חוות דעת רפואית משפטית היא לא עניין של מה בכך, זהו כלי שיכול להכריע סוגיות ולשנות החלטות מקצה לקצה, ישנן פעמים בהן חוות הדעת היא בסיס לטענות מרכזיות מצד אחד הצדדים.

עקב כך חשוב מאוד לשמור על האופי המקצועי של תהליך מתן חוות דעת רפואית משפטית.

חוות הדעת מוכרחה להיערך באופן מקצועי ואמין בהתבסס על ניסיון וידע של מומחה בתחום. במשפט, המומחה רשאי להתייחס אך ורק לחומר שהוגש לבית המשפט בגיליון הרפואי וכך גם ההתייחסות כלפיו צריכה להיות במהלך המשפט משני הצדדים,

ללא כל ניסיון לקשר בין חוות דעתו לבין תוצאות המשפט.

הדרך לחוות דעת רפואית בתביעה משפטית

בשלב הראשון שולח עורך הדין מכתב בקשה לקבלת חוות דעת רפואית משפטית למומחים בתחום המתאים. המכתב מכיל הסבר מפורט אודות המקרה הנידון על מנת שאלו יקבלו תמונת מצב אשר ממנה יוכלו לפעול. המומחים בוחנים את החומר הרפואי המוצג ומחליטים לאיזו דיסציפלינה רפואית משויך המקרה ולאחר מכן נבחר הרופא המומחה המתאים ביותר מהתחום.

התיק מוצג לרופא הנבחר בצורתו המקוצרת רק בכדי שיאשר את השתתפותו למתן חוות הדעת. במידה ואישר, ייפגש עם עורך הדין בכדי להיכנס לעובי הקורה בעניין בטרם יכתוב חוות דעת רפואית משפטית. חוות הדעת צריכה לכלול פרטים המפרטים את השכלתו וניסיונו של הרופא, לאחר מכן מוצג ניתוח המקרה, מסקנותיו וחתימה בשבועה.

סוגיות לחוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית משפטית מתבקשת כעמדה ראשונית ובסיסית לפי החומר הרפואי אך ישנם מקרים נוספים בהן היא מתבקשת. מקרה בו יש חשש לרשלנות רפואית נידון בדרך זו, בהמשך לכך ובמידת הצורך תכתב חוות דעת להערכת נכות או נזק כספי כתוצאה מהמקרה.

מקרים נוספים למתן חוות דעת רפואית נכונים למשפטים מול ביטוח לאומי בגין מחלות, נכות או תאונות תלויות מקצוע. גם במקרי תאונה בהן מעורב הביטוח ישנה הערכה לגבי אובדן כושר עבודה. מקרה אחר בא לידי ביטוי מול מס הכנסה והוא יכלול חוות דעת על נכות או מחלות לשם בדיקת זכאות להנחה או פטור. גם מול משרד הביטחון חוות דעת רפואיות הן עניין נפוץ לגבי מחלה או נכות שהתחילו בזמן או כתוצאה מהשירות.

במקרים בהם בתביעה ישנו קשר סיבתי של מצב רפואי, בכוחה של חוות דעת רפואית משפטית לשפוך אור בנידון לגבי קשר סיבתי. באחריות מחווה הדעה להסתמך על סטטיסטיקות המעידות על קשר או אי קשר סיבתי. על מנת להוכיח קשר סיבתי יש להציג מובהקות של 91% והוכחה של 51% וגם פה יש צורך להסתמך ולהציג ספרות מדעית ורפואית תומכת במסקנה.