קו למשפט

ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

תוכן [ הסתר ]

במקרה שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים שלל את רשיון הנהיגה של אדם כלשהו, והוא מרגיש שהחלטתם פגעה בו בצורה כלשהי, יש לו 30 יום מן הרגע בו נמסרה לו ההודעה להגיש ערעור על החלטתם

שלבים בהגשת הערעור

  • קבלת הנימוקים להחלטה - בשלב הראשון, הנבדק, או רופא מטעמו רשאים לקבל את הנימוקים לשלילת רשיונו של הנבדק לאחר חתימה על ויתר סודיות רפואית. בנוסף, המרד"ב יגיש למשרד הרישוי את ההמלצה/ ההחלטה הכללית בלבד.
  • הגשת הערעור - ניתן להגיש את הערעור כ-30 יום מקבלת ההודעה ממשרד הרישוי. ניתן להגיש את הערעור בדואר בלבד.
  • תשלום אגרה - על מנת להגיש את הערעור חובה לשלם אגרה, לא ניתן לקבל הנחה או פטור על תשלום זה.

למידע על ליווי משפטי במהלך הערעור לחצו כאן