קו למשפט

מחלות מקצוע

תוכן [ הסתר ]

המונח מחלות מקצוע עולה לעתים קרובות בשיחות בין העובדים המבוגרים במקום העבודה. הצעירים לא תמיד מבינים את המשמעות של המחלות ואת ההבדלים בין מחלות מקצוע ומחלות רגילות. מחלת מקצוע היא מחלה בה חלה העובד בעקבות תנאי העבודה.

במקרים בהם המחלה התפתחה בעקבות חשיפה ממושכת לגורמים מזיקים במקום העבודה ניתן להגיש תביעת פיצויים בעבור מחלת מקצוע. נזקי מחלת מקצוע באים לידי ביטוי בפגיעה בשמיעה, מחלות בכלי הנשימה ושאר פגיעות קשות.

במקרים רבים מביאה עמה המחלה נכות שמגבילה את כושר העבודה של הנפגע. המחלות מופיעות לרוב לאחר שנים ארוכות של עבודה בסביבה מסוכנת מבחינה בריאותית. את תביעות הפיצויים בעבור הפגיעה מגישים העובדים למשרדי הביטוח הלאומי.

דיווח למוסד לביטוח לאומי

הגשת תביעה במסגרת ביטוח לאומי בעקבות מחלת מקצוע היא הצעד הראשון להכרה בנזקים וקבלת פיצוי כספי הולם. הביטוח הלאומי מפצה את נפגעי המחלות בהתאם לדמי הביטוח שמשלמים העובדים במשך כל תקופת עבודתם. עם הגשת התביעה מועברים המסמכים לבדיקת הוועדה ובהתאם להחלטתה יוזמן הנפגע לבדיקת רופא תעסוקתי. הרופא בוחן את הנזקים ואת כושר העבודה הנוכחי והעתידי של העובד.

רשימת מחלות מקצוע

הרשימה הורכבה מתוך מטרה להגן על העובדים ולמגר מצבים בהם סביבת העבודה גורמת לפגיעה גופנית חמורה. ברשימת המחלות אפשר למצוא חומרים מסוכנים שחושפים את העובדים לסכנות בריאותיות, מחלות מקצוע שנגרמות על ידי גורמים כימיים, מחלות שנגרמות על ידי גורמים פיזיקליים, מחלות שנגרמות בעקבות גורמים ביולוגים ומחלות אבק צמחי. הרשימה זמינה לעיון ציבור העובדים באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

תביעת פיצויים בעבור מחלת הסרטן

עובדים שחלו בסרטן בעקבות גורמים כימיים כמו: אסבסט, בנזן, ויניל כלוריד, זרניך, כרומטים או ניקל יוכלו לקבל מעמד של נפגעי מחלת מקצוע. חשוב לציין כי לא כל עובד שמתגלה בגופו מחלת הסרטן יוכל להגיש תביעת פיצוי.

ההכרה במחלת הסרטן כמחלת מקצוע בעייתית. התסמינים של המחלה מופיעים לרוב רק לאחר מספר שנים ממועד החשיפה. פרט למקרים מאוד ספציפיים קשה יהיה להוכיח באופן חד משמעי קשר ישיר בין סביבת העבודה והמחלה.

מתי אפשר להגיש תביעה?

כל עובד שחלה או נפצע בעקבות תנאי עבודתו רשאי לפנות למשרדי הביטוח הלאומי ולהגיש תביעה. התביעות מאושרות בהתאם לאפשרות להוכיח קשר ישיר בין המחלה וסביבת העבודה. במקרים בהם ישנה פגיעה בכושר השמיעה לאחר עבודה ממושכת בסביבה רועשת או מחלת עור שנגרמה בעקבות חשיפה לקרינה התביעות מאושרת באחוזים גבוהים. כאשר ישנו ספק באשר לגורם התחלואה הראשי מבצע הביטוח הלאומי חקירות מקיפות.

חשוב להבהיר כי החקירות מתקיימות לרוב מתוך מטרה להגן על שאר העובדים ולמנוע מחלות מקצוע נוספות. כל מעביד שחושד כי סביבת העבודה חושפת את העובדים למפגע בריאותי מחויב בדיווח וטיפול הולם בבעיה. המעסיקים אחראים לבצע בדיקות במקום העבודה במטרה למנוע את חשיפת העובדים לגורמים מזיקים. החוק בישראל מגן על העובדים ואוסר על עבודה ללא ציוד מגן לצד חומרים מסרטנים או כל חומר מסוכן אחר.