קו למשפט

היעדרות מעבודה - זכויות וחובות

חוקי העבודה בישראל מקנים לעובדים זכויות רבות, ובהן הזכות להיעדר מעבודה בשל סיבות מוגדרות, כגון חופשה ומחלה. עם זאת, ישנם מצבים בהם היעדרות מעבודה עלולה להוביל להשלכות משפטיות, כגון פיטורים.

היעדרות מעבודה לרגל חגים - זכות לחופשת עובדים בחגים

חוקי העבודה בישראל מקנים לעובדים זכויות רבות, ובהן הזכות לחופשה בתשלום. חופשה זו כוללת גם חופשה בחגים. על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, עובדים זכאים ל-11 ימי חופשה בשנה, מתוכם 9 ימי חג. ימי החג הם:

 • ראש השנה
 • יום כיפור
 • סוכות
 • שמחת תורה
 • יום העצמאות
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 • יום השואה

עובדים זכאים לקבל את דמי החגים בתשלום, בשיעור של 100% מהשכר הרגיל. במקרים מסוימים, עובדים עשויים להיות זכאים ליותר מ-11 ימי חופשה בשנה, כולל ימי חג. לדוגמה, עובדים שעובדים בענף הבניין זכאים ל-15 ימי חופשה בשנה, מתוכם 12 ימי חג.

המעסיק רשאי לקבוע את מועדי החופשה של העובדים, אך עליו להתייעץ עם העובדים לפני כן. העובד רשאי לסרב לקבל חופשה אם היא נקבעת בתקופה שבה הוא זקוק לעבוד.

אם העובד לא יכול להשתמש בחופשתו בשנה מסוימת, הוא יוכל להעביר אותה לשנה הבאה. עם זאת, המעסיק רשאי לקבוע מגבלות על העברת ימי החופשה.

זכות לחופשת עובדים בחגים היא זכות חשובה המאפשרת לעובדים להירגע וליהנות מחגיהם. הזכות זו מאפשרת לעובדים לשמור על איזון בין עבודה לחיים פרטיים, וכן לתרום לחברה ולמדינה.

היעדרות מעבודה בשל מלחמה

אם מלחמה פורצת, עובדים עשויים להיות זכאים להיעדר מעבודה בשל סיבות הבאות:

 • הוראות פיקוד העורף: אם פיקוד העורף נותן הוראה לאזרחים להישאר במרחב מוגן, עובדים המתגוררים באזורים המוגדרים כ"אזור מיוחד" עשויים להיות זכאים להיעדר מעבודה.
 • הצורך לטפל בילדים או בקשישים: אם עובד נאלץ להיעדר מעבודה כדי לטפל בילדיו או בקשישים שמתגוררים עימו, הוא עשוי להיות זכאי להיעדרות בתשלום.
 • הצורך להשתתף בפעולות צבאיות: אם עובד הוא חייל מילואים או עובד במקום עבודה חיוני, הוא עשוי להיות נדרש להיעדר מעבודה כדי להשתתף בפעולות צבאיות.

זכויות המעסיקים

מעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים להגיע לעבודה, גם במהלך מלחמה. עם זאת, אם עובדים נאלצים להיעדר מעבודה בשל סיבות מוצדקות, המעסיקים עשויים להיות מחויבים לשלם להם דמי מחלה או דמי חופשה.

 

בנוסף, מעסיקים עשויים להיות זכאים לקבל פיצויים מהמדינה או מהמוסד לביטוח לאומי, עבור עובדים שנאלצו להיעדר מעבודה בשל מלחמה.

התמודדות עם היעדרות מעבודה בשל מלחמה

במקרה של היעדרות מעבודה בשל מלחמה, חשוב שהעובדים והמעסיקים יפעלו בשיתוף פעולה כדי למצוא פתרונות הולמים. העובדים צריכים להודיע למעסיק על ההיעדרות מראש, במידת האפשר, ולהציג לו אישור על ההיעדרות. המעסיקים צריכים להבין את הנסיבות של ההיעדרות ולנסות למצוא דרכים לסייע לעובדים.

באופן כללי, העדיפות היא לאפשר לעובדים להיעדר מעבודה ללא פגיעה בשכרם. עם זאת, אם היעדרות העובדים גורמת להפרעה משמעותית לעבודה, המעסיקים עשויים להיות רשאים לדרוש מהעובדים לעבוד מהבית או להיעדר מעבודה בתשלום חלקי.

היעדרות עובדת בגין שמירת הריון

עובדת זכאית להיעדר מעבודה לצורך בדיקות הריון שגרתיות, החל מהשבוע ה-14 להריונה. היעדרות זו מוכרת כ"חופשת מחלה" והיא אינה נחשבת ליום חופשה. עובדת שמבקשת להיעדר מעבודה לצורך בדיקות הריון, חייבת להציג למעסיק אישור רפואי המעיד על כך שהיא זקוקה לבדיקות.

על פי חוק עבודת נשים, עובדת זכאית להיעדר מעבודה עד 40 שעות בתשלום, לצורך בדיקות הריון שגרתיות. אם העובדת נדרשת להיעדר מעבודה לצורך בדיקות נוספות, כגון בדיקות מיוחדות או בדיקות שאינן מתקיימות במהלך שעות העבודה, היא זכאית להיעדר מעבודה ללא תשלום.

חשוב לציין כי היעדרות מעבודה לצורך בדיקות הריון אינה מחליפה את הצורך בהודעה על היעדרות מעבודה למעסיק. העובדת צריכה להודיע למעסיק על ההיעדרות מראש, במידת האפשר, ולהציג לו אישור על ההיעדרות.

היעדרות בגין תאונת דרכים

עובד שנפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה או ממנה, רשאי להיעדר מעבודה לצורך טיפול רפואי. היעדרות זו מוכרת כ"מחלה" והיא אינה נחשבת ליום חופשה. עובד שנפגע בתאונת דרכים, חייב להציג למעסיק אישור רפואי המעיד על כך שנפגע בתאונת דרכים.

על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, העובד זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, עבור התקופה שבה הוא אינו יכול לעבוד בשל התאונה. דמי הפגיעה משולמים בשיעור של 75% מהשכר הרגיל, עד ל-13 שבועות.

אם העובד נאלץ להיעדר מעבודה לתקופה ארוכה יותר מ-13 שבועות, הוא עשוי להיות זכאי לקבל דמי ביטוח לאומי בגין נכות.

למאמר מה עושים אחרי תאונת דרכים לחצו

היעדרות בגין תאונת עבודה

על פי חוק הביטוח הלאומי, תאונת עבודה היא: "תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;" עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי למספר זכויות, ביניהן:

החזרה לעבודה - העובד זכאי לחזור לעבודה לאחר החלמתו, וזאת בתנאי שהוא כשיר לעבוד. אם העובד אינו כשיר לעבוד באותו תפקיד שבו עבד לפני התאונה, המעסיק מחויב להציע לו תפקיד אחר, בהתאם ליכולותיו.

דמי פגיעה - העובד זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, עבור התקופה שבה הוא אינו יכול לעבוד בשל התאונה. דמי הפגיעה משולמים בשיעור של 75% מהשכר הרגיל, עד ל-13 שבועות.

כדי להיות זכאי לדמי פגיעה, העובד חייב לעמוד בתנאים הבאים:

 • להיות עובד שכיר
 • להיות מבוטח בביטוח לאומי
 • להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי
 • להמציא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי המעיד על כך שנפגע בתאונת עבודה

פיצויים - העובד עשוי להיות זכאי לפיצויים מהמעסיק, אם התאונה נגרמה בשל רשלנותו של המעסיק או של עובד אחר במקום העבודה.

כדי להיות זכאי לפיצויים מהמעסיק, העובד חייב לעמוד בתנאים הבאים:

 • להוכיח שהתאונה נגרמה בשל רשלנות המעסיק או של עובד אחר במקום העבודה
 • להגיש תביעה לפיצויים לבית הדין לעבודה

פיצויים מהמעסיק עשויים לכלול את הרכיבים הבאים:

 • פיצויים בגין נזק גוף
 • פיצויים בגין נזק רכוש
 • פיצויים בגין אובדן כושר עבודה
 • פיצויים בגין עוגמת נפש

אם העובד סבור שהמעסיק אחראי לפגיעתו, הוא רשאי להגיש תביעה לפיצויים לבית הדין לעבודה. התביעה צריכה להיות מוגשת בתוך 3 שנים מיום התאונה.

בית הדין לעבודה יבחן את התביעה ויקבע האם המעסיק אחראי לפגיעה. אם בית הדין ימצא שהמעסיק אחראי לפגיעה, הוא יפסוק פיצויים לעובד.

חשוב לציין כי במקרים מסוימים, היעדרות מעבודה עלולה להוביל לפיטורים. לדוגמה, אם עובד נמנע מלהיעדר מעבודה ללא אישור המעביד, או אם היעדרות מעבודה גורמת להפרעה משמעותית לעבודה.