קו למשפט

הוצאה לפועל - מילון מונחים

כניסה לחובות כלכליים אינה דבר נעים אף פעם. אלא שהמצב הופך למורכב עוד יותר כאשר ננקטים כנגד האדם צעדי הוצאה לפועל. מרגע זה, נכנסים לשדה משחק חדש, בו ההתנהלות היא הכול חוץ מפשוטה. סיבה מרכזית לכך היא חוסר היכרות עם המאפיינים המגוונים של שדה משחק זה. לפניכם המונחים המרכזיים בתחום של הוצאה לפועל, שיעשו לכם מעט סדר בבלאגן:

א - אזהרה – הודעה הנשלחת לאדם החייב לאחר פתיחת התיק כנגדו. בה, יצוינו הלשכה בה נפתח התיק כנגדו, מספר התיק, הוראות לביצוע ולעיתים גם פירוט החוב שעליו לשלם.

א- איחוד תיקים – מצב שבו מאחדים את תיקי ההוצאה לפועל כנגד אדם מסוים, כך שיידרש תשלום חודשי המאגד את כולם בתוכו. לא ניתן לצרף לתיקי איחוד תיקי מזונות או תיקי משכון ומשכנתאות.

ב – בא כוח – גורם משפטי המייצג את אחד הצדדים בהליך הוצאה לפועל, לאחר קבלת ייפוי כוח מהם לעשות כן. מסמך ייפוי הכוח החתום חייב להיות מאושר על ידי לשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.

ה – הליכי הוצאה לפועל – שם כולל לסדרת הפעולות המאפיינות את שדה המשחק אליו נכנסים. בישראל, הליכי הוצאה לפועל כוללים דינים ותקנות, המרכזי שבהם הוא חוק ההוצאה לפועל משנת 1967.

ז – זוכה – אדם אשר, בהתאם לפסק דין, לשטר או לתביעה נדרש מהאדם האחר, החייב, לשלם לו.

ח – חייב – אדם שננקט נגדו פסק דין המחייב אותו בתשלום מסוים.

ח – חייב מוגבל באמצעים– אדם אשר חייב כספים, אך אין לו את היכולת הכלכלית להשיב אותם בנקודת זמן נתונה. על פי החוק, אדם זה מוגבל בבנקים, בשימוש בכרטיסי אשראי ובצ'קים, והוא אינו יכול לצאת מהארץ או להיות אחד מבעלי העניין בחברה מסוימת.

ח – חקירת יכולת – חקירה אשר באה לבחון לעומק את מצבו הכלכלי של האדם החייב. המטרה היא ללמוד מהו סכום ההחזר החודשי בו יכול לעמוד אותו אדם. כחלק מהחקירה, נכנסים לתמונה שאלונים או מסמכים מסוגים שונים.

כ – כינוס נכסים – הליך משפטי המביא לשליטה של אדם, המכונה כונס נכסים, בנכסים של האדם החייב. על פי דיני החברות בישראל, רואי חשבון ועורכי דין יכולים, והם בלבד, לשמש ככונסי נכסים.

מ – מיטלטלין – נכסים שאינם קרקעות.

מ- מקרקעין – קרקעות, כולל זכויות עליהן. בישראל, הן נרשמות תחת פנקס המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל והחברה המשכנת.

ע- עיקולים – אחת הדרכים להשבת חלק מהחוב. זוהי פעולה משפטית, שמגבילה את יכולתו של האדם החייב להשתמש בנכס מסוים, והעברו לאדם או לגוף הזכאים לכספים, לצורך פירעון החוב.

צ - צד ג' – אדם שאינו חייב או זוכה בתיק הוצאה לפועל מסוים, אך קשור למקרה בצורה ישירה.

צ – צו עשה – פסק דין בעל תוקף משפטי, שמורה על מעשה מסוים שנדרש לבצע במסגרת הליך ההוצאה לפועל, או לחילופין פעולות שמטרתן להשיב את המצב לקדמותו.

ש - שטר – פקודה לתשלום. לרוב, בצורה של צ'ק או מסמך חליפין.