קו למשפט

אפוסטיל

תוכן [ הסתר ]

נניח שיש לך אזרחות של מדינה מסוימת (מלבד ישראל), ואתה מעוניין להגר אליה עם משפחתך. מתוקף אזרחותך אתה רשאי לחיות ולעבוד במדינה זו. גם משפחתך רשאית לחיות איתך באותה מדינה, ולעבוד בה. אבל זאת בתנאי שהוכח שהם אכן משפחתך. איך תוכיח זאת? בעזרת אישור אפוסטיל.

בתהליך ההגירה אתה צריך להציג במדינת היעד מסמכים שונים. מסמכים אלו צריכים להוכיח שאתה אזרח של מדינת היעד. אתה צריך להוכיח שילדיך הם ילדיך ואשתך היא אכן אשתך. בידיך יש רק מסמכים ישראליים המאמתים את העובדות הללו.

כעת אתה צריך להוכיח לרשויות מדינת היעד שהמסמכים הישראליים הם אמיתיים. אתה צריך להוכיח שחתומים עליהם הגורמים הנכונים בישראל. תהליך האימות הוא תהליך ביורוקרטי ארוך ומסובך ולשם כך נהגה ההליך שנקרא אפוסטיל.

מהו אפוסטיל?

מקורה של המילה אפוסטיל הוא בצרפתית ומשמעו אישור. במקרה שלנו, מדובר באישור בינלאומי לכך שהמסמכים שלך הם:

  • מקוריים ונכונים
  • הונפקו על ידי הגורמים המוסמכים לכך
  • נחתמו על ידי גורם מוסמך

אפוסטיל הזה דומה לאישור נוטריון, עם הבדל אחד: אישור הנוטריון הוא מקומי, כלומר תקף רק במדינה בה הוצא וכאן מדובר באישור שתקף בכל המדינות החתומות אמנת האפוסטיל.

אילו מסמכים צריכים אפוסטיל?

מדובר על כל מסמך שיצא מרשויות המדינה, כגון: תעודות השכלה של משרד החינוך, תעודות נישואין, תעודות לידה, תעודות גירושין, פנקס חיסונים, אישורים רפואיים, תעודות מקצוע, תעודות אימוץ, רישיון נהיגה, אבחונים דידקטיים ועוד. עבור כולם מוצא אישור אפוסטיל במקרה הצורך.

אמנת האג

אמנת האג, הנקראת גם אמנת אפוסטיל, נוסחה ב-1961. מטרתה הייתה לקצר ולהקל על הליכי האימות של מסמכים ציבוריים, כאשר הם עוברים בין מדינות שונות. על אמנה זו חתומות רוב מדינות אירופה, ארה"ב, ומספר מדינות באמריקה, אסיה ואיי האוקיינוס השקט. גם מדינת ישראל חתומה על אמנה זו.

אישורי אפוסטיל קבילים רק במדינות החתומות על האמנה. אם אזרח ישראל רוצה להנפיק תעודה מסוימת במדינה שאינה חתומה על האמנה, התהליך הופך לארוך יותר. עליו לאמת את התעודה במשרד החוץ הישראלי, ואחר כך לאמת את חתימת משרד החוץ בשגרירות של אותה מדינה. התהליך נהיה מורכב יותר כאשר למדינה המדוברת אין נציגות בארץ.

תהליך קבלת אישור אפוסטיל

מי רשאי לתת את האפוסטיל? רשויות המדינה שהוסמכו לכך לפי האמנה. רשויות אלו הן: בית משפט השלום, משרד החוץ ועובדי מדינה שמונו לתפקיד במיוחד מטעם משרד המשפטים. כדי להשיג את האישור, יש לברר על הימצאותם של ר?ש?מים המוסמכים לעניין בבתי המשפט שבאזורך.

השלבים לקבלת האישור כוללים:

  • הנפקת תעודה רשמית ברשות המוסמכת
  • השגת חתימתו של הגורם המוסמך (למשל משרד החינוך, נוטריון ועוד)
  • פנייה לגורמים המוסמכים על נתינת האפוסטיל

אם מדובר במסמך שנחתם על ידי נוטריון, יש לפנות לפקיד בבית המשפט. זה יאשר שהנוטריון הוא אכן נוטריון מוסמך ושזוהי חתימתו. אם מדובר במסמך שנחתם על ידי משרד החינוך, יש לפנות למשרד החוץ.

אם אתה ומשפחתך נמצאים בתהליך הגירה למדינה אחרת, חשוב שתבדוק את הדברים הבאים: האם קיימים בידיך כל המסמכים הנכונים? האם מדינת היעד חתומה על אמנת האג? אם כן, ודא שהמסמכים חתומים על ידי הגורמים המוסמכים (נוטריון, רשם נישואין, משרד החינוך וכו'). אחר כך פנה לרשויות הממונות על נתינת אפוסטיל. בהצלחה!