קו למשפט

ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במקרה שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים שלל את רשיון הנהיגה של אדם כלשהו, והוא מרגיש שהחלטתם פגעה בו בצורה כלשהי, יש לו 30 יום מן הרגע בו נמסרה לו ההודעה להגיש ערעור על החלטתם

שלבי ההליך:

שלב ראשון- קבלת הנימוקים להחלטה:

בשלב הראשון, הנבדק, או רופא מטעמו רשאים לקבל את הנימוקים לשלילת רשיונו של הנבדק לאחר חתימה על ויתר סודיות רפואית. בנוסף, המרד"ב יגיש למשרד הרישוי את ההמלצה/ ההחלטה הכללית בלבד.

שלב שני- הגשת הערעור:

ניתן להגיש את הערעור כ-30 יום מקבלת ההודעה ממשרד הרישוי.

ניתן להגיש את הערעור בדואר בלבד.

שלב שלישי- תשלום אגרה:

על מנת להגיש את הערעור חובה לשלם אגרה, לא ניתן לקבל הנחה או פטור על תשלום זה.

למידע על ליווי משפטי במהלך הערעור לחצו כאן