קו למשפט
הנך נמצא כאן:
»

חוק יחסי ממון - חלוקת רכוש